S B 3 G "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen, Per transport Transporteeren 14 591.131.03 591.131.03 577.040.64 577.040.64 549.158.06 549.158.06 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Terugbetaling aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van pensioenen, verleend aan in dienst der gemeente ge weest zijnde ambtenaren. In totaal... 1 110.475. Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 18.920. 33 IV 33 866.— 33 VI 33 1.633.— 33 VIII 2 33 2,204.— 3 33 6 33 12.945.— 33 IX 1 33 1.194. 33 XIII 4 33 20.553. 5 33 27.776. 6 33 13.044.— Totaal 99.135.- Blijft ten laste van Hoofdstuk II Bijdragen voor inkoop van pensioen, ingevolge de artt. 43 en 63 der Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913, juncto artikel 173, IIIc der Pensioenwet 1922. In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III VI VIII IX XI XIII 1 4 5 6 14.13 24.68 14.87 3.91 119.28 18.31 9.37 887.16 Totaal 594.17 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Pensioenen. In totaal Waarvan komt ten laste van: 3.607.50 Hoofdstuk III 33 IV 33 33 V 33 33 VI 33 33 VII 33 33 VIII 1 33 2 33 66.— 3 33 4 33 5 33 6 33 12 33 13 33 1.464.— Totaal /I Blijft ter laste van Hoofdstuk 11 1.530.- Transporteeren 15 179.468,12 112.293,52 24.114,50 866,— 716,66 2.221,— 12.672^50 1.194,— 18.651,12 26.539,24 13.978,50 100.953,52 11 340,- 979,52 389,62 14',13 24,68 14,87 3,91 119,28 18,31 101,73 686,53 292,99 4.007,50 1.864,- 1.930,— 2.077,50 193.178,61 185.417,53 112.983, 19.437,- 866,- 1.170,- 2.221,- 12.945'- 2.394,- 19.764,- 26.501,- 14.045,- 99.343,— 13.640,- 887,16 389,62 14T3 24,68 14^87 3,91 119,28 18,31 9,37 594,17 292,99 4.007,50 1.864,- 1.930,- 2.077,50 201.428,02 185.977,83 11.340,— 292,99 2.077,50 199.688,32 INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 2 6 1 389.62 1 66,— 66,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 8