VI. 320—322. 1941. UITGAVEN. jaarwedde van den directeur (de functie wordt tijdelijk uitgeoefend door den beurs- en waagmeester)1.650, jaarwedde van den controleur1.710, gaarder van het havengeld- 1.600,— belooning van den gaarder van markt- en staangelden - 520, de gaarders der parkeerterreinen (Jacob Catsstraat en bij de veemarkt) - 480, kosten van vervanging 75, belooningen personeel voor de veemarkt: 1 veemarktmeester (voor de Vrijdagsmarkten en 6 paardenmarkten)- 475, overige bedienden: 1 bediende a 2,69 per dag2,69 9 bedienden a - 4,18 - 37,62 5 bedienden a - 5,15 - 25,75 1 bediende a -1,26 - 1,26 4 bedienden a -2,65 - 10,60 52 x 77,92 is rond - 4.051, uurloonen voor los personeel, 240 uren a 0,65 - 156, buitengewone markten 83, veterinair toezicht: 6 a 7 veeartsen a 9,per persoon per dag - 2.750, (Hierin is begrepen een vergoeding van 550,aan het Openbaar Slacht huis voor diensten, door den directeur van dat bedrijf ten behoeve van de veemarkt te verrichten). reiskosten veeartsen- 300, hulp bij dit toezicht 23,85 per marktdag - 1.240, overige kosten: abonnement telefoon (w.o. 55,voor aansluiting woonhuis directeur) 97, gesprekkosten - 43, 140,— drukwerken, bureaubehoeften etc- 400, dienstkleeding personeel- 50, rijwieltoelage 2 X 20,(voor den controleur en den gaarder havengelden) - 40, kleine uitgaven80, Totaal 15.800, De jaarwedde van den directeur van dezen dienst is geregeld bij raadsbesluit van 7 April 1936, de jaarwedden van het overige personeel bij dezen dienst zijn geregeld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 Mei 1936. Bij raadsbesluit van 30 Januari 1940 is goedgevonden, dat Burgemeester en Wethouders, in afwachting van de definitieve voorziening in de vacature van directeur van den markt en havendienst, de waarneming van deze functie voor een door hen te bepalen tijdvak op dragen aan den beurs- en waagmeester. 321 Kosten van onderhoud, schoonhouden e.d. van de veemarkt19.733, Onderhoud etc. (v.g. volgnos. 43 en 141 begrooting gemeentewerken)., 6.233, Schoonhouden door het bedrijf der gemeentereiniging- 13.500, 19.733,— 322 Kosten van de Beurs en Waag13.217, Deze post is als volgt samengesteld: jaarweddenbeurs- en waagmeester (tevens directeur markt- en havendienst) 1.260, 1 waagwerker a 32,64 per week - 1.707, 1 waagwerker a ƒ30,72 per week - 1.607, Transporteeren4.574, 68 VI. 322. Transport4.574, belooningen bedienden: 1 hulp-beursmeester- 400, 1 bediende inning beursrechten- 234, 1 telefoon beurs- 182, 1 telefoon afrekenlokaal- 234, 1 controleur230, 1 waagwerker-weger a 0,70 per uur- 240, losse waagwerkers en kosten van vervanging- 500, welk bedrag lager is uitgetrokken, omdat waarschijnlijk niet ten behoeve van de Rijks Tarwe-Organisatie zal worden ge wogen. 6.594,— De jaarwedden van den beurs- en waagmeester en de waagwerkers zijn geregeld bij raadsbesluit d.d. 7 April 1936, de overige belooningen zijn laatstelijk geregeld bij raadsbesluit van 23 December 1935. voor drukwerken, advertentiekosten, schrijf- en bureaubehoeften - 250, toelage beurscommissie - 20, kosten van telefoon-aansluitingen: I beurs: 4 aansluitingen voor locaal verkeer258, II waag (afrekenlokaal): 3 aansluitingen voor locaal verkeer- 189, III beurs- en waagmeester: 1 aansluiting, welke tevens kan worden gebruikt in de Waag (afrekenlokaal) - 77,40 524,40 gesprekkosten locaal verkeer voor aansluitingen I, II en III - 280, 804,40 IV Waag (afrekenlokaal) 2 aansluitingen voor interlocaal verkeer (voorzien van tellers voor terugvordering van kosten van inter- locale gesprekken over het geautomatiseerde net)- 145,60 950,— Onder de ontvangsten is een bedrag van 150,geraamd wegens terug ontvangst van kosten van gesprekken in locaal verkeer over de aansluitingen onder I, II en III. onderhoud gebouw, schoonhouden etc. (v.g. volgnos. 40 en 138 begrooting gemeentewerken)- 2.096, onderhoud meubelen, verzekering, etc. (v.g. volgnos. 41 en 139 begrooting gemeentewerken)- 2.929, kosten van onderhoud van het houten weeghuisje, van de meubels daarin in de douane-lokalen (v.g. volgnos. 44 en 142 begrooting gemeentewerken) - 200, onderhoud rijwielbewaarplaats achter de waag (v.g. volgnos. 42 en 140 begrooting gemeentewerken)- 178, Samen 13.217, 1941. UITGAVEN. 65

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 100