g INKOMSTEN, HOOFDSTUK n, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK n, gewone dienst. 1941. B B 3 C M "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen, 6b "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 587.926,58 Transporteeren. 587.926,58 530.829,54 530.829,54 448.024,57 244 245 246 448.024.57 18 Per transport Gratificatiën en toelagen aan eervol ontslagen gemeente ambtenaren of aan weduwen van gemeente-ambtenaren. In totaal... 815.50 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk VI 27.50 VIII 2 482.- 13 306.- Totaal 815.50 Büjft ten laste van Hoofdstuk II Verhooging van pensioenen, ingevolge de wet van 29 Mei 1920, (Staatsblad no. 283). In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 215. 291.80 215. Totaal Blijft ten laste van Hoofdstuk II Rente van geldleeningen. 373.380.46 In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 7.210.56 33 IV 55 19.267.61 33 V 55 1.750.53 33 VI 55 72.153.20 33 VII 55 2.064.33 33 VIII 2 55 22.684.49 4 55 1.911.80 5 55 2.024.67 6 55 354.08 7 55 28.064.57 9 55 4.189.95 13 55 2.408.62 14 55 20.43 16 55 6.501.04 33 IX 1 55 6.385.24 33 XI 55 277.46 33 XIII 1 55 23.320.12 2 55 113.638.98 3 55 23.012.58 4 55 9.281.55 5 55 3.198.34 6 55 398.81 8 55 4.301.80 55 XV 55 8.098.22 Totaal Blijft ten laste van Hoofdstuk II T ransporteeren 19 245.739,02 76,80 235.478,03 76,80 12.098,40 257.913,22 11.482,75 236.332,36 76,80 10.861,48 247 037,58 247 270,64

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 10