INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. Volgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Transporteeren 587.926,58 530.829,54 448.024,57 587.926,58 530.829,54 448.024,57 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1941. a Si OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 247 Aflossing van geldleeningen. In totaal Waarvan komt ten laste van: Per transport Hoofdstuk III 6.674.— 55 IV 21.335.53 55 V 3.638.97 55 VI 117.909.05 55 VII 3.195.81 55 VIII 2 31.873.97 4 2.835.76 5 2.244.64 6 492.82 7 27.014.22 9 4.327.48 13 3.166.67 14 38.75 16 7.577.99 55 IX 1 10.503.98 55 XI 330.17 55 XIII 1 46.077.20 2 140.316.70 3 41.397.30 4 24.503.74 5 6.589.38 6 8 805.70 9.260.82 55 XV 11.730.58 Totaal 523.841.23 545.800.— Blijft ten laste van Hoofdstuk II 248 Annuïteiten van geldleeningen. In totaal. Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk V 148.349.62 XIII 2 1.442.01 3 57.512.80 Totaal 207.304.43 207.304.43 249 250 251 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Betaling van ontvangen pensioensbijdragen ten behoeve van andere openbare lichamen Teruggaaf aan de bedrijven van te veel betaalde pensi oenen voor oud-gemeente-ambtenaren Bijdrage aan Hoofdstuk II van den Kapitaaldienst Betaling aan bedrijven der gemeente wegens ontvangen bijdragen voor inkoop van pensioen. In totaal342.46 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk XIII 1 140.56 342.46 4 34.58 5 24.- 6 143.32 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Transporteeren 21 257.913,22 21.958,63 122,94 617,50 280.612,29 247.037,58 247.270,64 21.958,63 200,— 617,— 269.813,21 21.958,77 56,94 memorie 269.286,35

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 11