1941. 151J LAGE No. I. Verdeeling der verzamelposten over wegens kosten van verzekering, pensionneering enz. van de onderselieidene hoofdstukken der hegiooting. ambtenaren Verzeke ring tegen Volg- ongevallen Hoofdstuk nummer en invali diteit Volgno. 236. II III IV VI VIII 2 VIII §4 VIII §5 VIII 6 VIII 7 VIII 12 VIII 13 VIII 14 VIII 16 IX 1 IX 2 XI XII XIII 1 XIII 3 XIII §4 XIII §5 J XIII §6 XIII §8 Premiën Ziektewet Volgno. 237. 269 298 337 361 379 393 405 417 443 452 457 484 498 508 520 529 530 537 542 545 549 552 103 40 594 92 30 56 292 53 71 2,22 286.75 065 7 86 834 10 1300 1293 1098 65 74 62 89 40 68 57 5933 47 Wacht gelden Volgno. 238. 69196 9656 26 24 86 63 56 10 6 471 11 24 450 2476 1561 4353 4850 Terug betaling van pensioenen Volgno. 239. 11.340 17.755' 866 214oj 1454 14.552 2638- 25.456 77 26 449 - f 1.253 81284 13 690 113.909,77 Bijdragen inkoop pensioen Pensioen wet G. A. 1913 Volgno. 240. 292 99 389 62 14 13 2468 119 18 9 37 28 31 37 Pensioenen (gemeente lijke) Volgno. 241. 3213 75 66- 764 - 875,66 4.043 75 118 Bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen Bijdragen voor inkoop pensioen Pensioenwet 1922 Gratificatiën en toelagen aan oud-ambtenaren Verhooging van pensioenen Betaling aan bedrijven van ontvangen ver haal van Totaal Hoofdstuk Volgno. 242. Volgno. 243. Volgno. 244. Volgno. 245. inkoop-sommen Volgno. 251. 36.519 54 400 10 7680 52466 54 II 32.478 55 141 40 215 51.671 05 III 85304 14 90 1790 74 IV 222690 34 30 27 50 7289 86 VI j 23.250331) 54562 30 50 482 27.459 68 VIII 2 5205 031) 71775 5922 78 VIII 4 346550 3465 50 VIII 5 2453 18 17.029 86 VIII 6 4353 VIII 7 876 97 876 97 VIII 12 16.76780 306 17.845 51 VIII 13 6806 44 30 60 6837 04 VIII 14 395 13 5253 46 VIII 16 9.116 40 109 80 12 622 19 IX §1 0 65 IX §2 866 47 417 95 1295 65 XI 38860 388 60 XII 7470 10 27 40 140 56 8476 92 XIII 1 359 55 - 370 29 XIII 3 20.98885 333 10 34 58 48.233 20 XIII 4 19 778 74 43 40 24 47.607 34 XIII 5 24.981 32 179 13 14332 37.664 54 XIII 6 3869 68 3938 25 XIII 8 220.381 79 1762 58 815 50 291 80 342 46 362.859^62 Pensioensbijdragen van onderwijzersjaarwedden af te dragen aan het Rijk. 119

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 125