11 3 7 5 7S 2U 7s 7» 3/5 3 CD O CD O e CL. CD CD 3 P 3 g w "ïr O, CD CL CD 3 CD_ 4n x cd co -1 X CD O 4- c CO fc. 8 >4 X ►—4 X X X <J HH HH —1 t—I HH HH HH 1 HH HH HH M «-O0 coo t-OO ooo OOO coo ooo OOO too too ooo ooo ooo too COO X Oi CD H-1 CO to CD Üi 4^ LO t—i 8 X Ql J-t5 X 1821. X 178 155 ffl s 081 120 4- SS X X <- co to CO CD I I I lO X S 35 8? 0' co 4^ co H- zo to LO CD -1 j O X w' IO Cl 4^ 4^ O O' O co 68 X Cl to 4- CO to Ci x Ü1 c: CO 4 LO 4 -1 -1 CO CD X X 5 to C« co 4^ 4^ ^1 X 0' ül IO X co -I I—1 co X O ro cc CD ro LO 4^ to co JI I I I I I I- I I I I to X X X! X X X 1—4 HH HH •H HH Hl Iz] too too COO tOO too too too X 8 C?< 4^ CO H- H-. <4 <5 c <1 <5 1—1 i HH 1 HH H— HH too too too tOo too too too too HH H-4- HH CD cn 4^ IO CD 4H co to X ro ro |H to H to co 4- tO 4— tO (X) 4- -q O' co CD C H- ci ro Ci CD CD ^i Cl o« to O CD 4— X CC I O O' co X I CD ro 1 CO O X o O' 1 X c i— co to -I 4 O O to X CD X CD X X CD X X X 4^ 47.607 48.233 370 X 4^ -q IO X 744 4138 275 4146 9285 604 X 4^ to 2337 -q O LO X C?J 8 ^1 4^ CD to X O CD 54 25 54 34 ro 29 92 1 4^ ro 03 O' Ci 86 4^ 08 4^ O ro 8 O' CD CD X c 5 2 2 CTQ O ^rrrT O of ö-a 2 <r 2 rr £h w «ÊS. CD: CD 3 5*8 5-|.s W 7Q CD CD 3 3 C/5 3 3 CT *3 7T4S: o o am 3 O rt 2. O «I *3 05 - co r-_v crq 1ro to S "5 (D 3 to 2 23- o 3 3 cn tg§s "S »3:< 2. cd o to crq 3 3 n c/s cd crq CD 3 O CD 3 O- n ?r 2' 2 2 O crq 2J. o* W W 3 'i CTQ Q- 3 cr "g n I CD CD 3 3 2 CTQ CD CL P CD (Jl Q- 3 CD CfQ •S O Cfi 3 f* e-t- CDt p CL 3 C=T CTQ 3 CD P cr ?r o o £- g cr. P CD <h ~r »H CD S3 •-S CD t*r cr O CD "I <3 S' o O S-.-a 3 a> CJQ 3 SË. 3 3 CD 5' 05 to 3 M i£ 55 o 1941 BIJLAGE No. III. Overzicht van de verdeeling over eenige jaren van de kosten van werken, op den gewonen dienst uitgetrokken. Omschrijving der werken Begrooting(b) of Rekening (r) Hoofdstuk Oor spronkelijk bedrag Aantal jaren van ver deeling Bijdrage aan den vorigen dienst Deel Bedrag Bijdrage van den volgenden dienst Deel Bedraa Nieuwe kap en vernieuwing centrale verwarming gebouw Raadhuis plein 30 CU der kosten op hoofdstuk II)1940 (b) Nieuwe kap en vernieuwing centrale verwarming gebouw Raadhuis plein 30 CU der kosten op hoofdstuk III)1940 (b) Wijziging oliestookinrichting politiebureau 1940 Vernieuwing en verplaatsing van het hek om- en betegeling van de openbare speelplaatsen bij de scholen nos. 16 en 17 1940 (b) Vernieuwing afkeering Oostzijde kinderspeelplaats Rengerspaik 1941 (b) Vernieuwing van de Prins Hendi'ikbrug', le Kanaalbrug en de Schaverneksbrug 1939 (r) Vernieuwing van de Verlaatsbrug 1911 [b) Schoonmaken van de hardsteenen pui beurs- en waaggebouw 1940 (b) Aanbrengen hetontrap in het schoolgebouw voor U.L.OI 1940 (b) Wijziging oliestookinrichting in het schoolgebouw voor B.L.01940 (b) Wijziging centrale verwarming in bewaarschool no. 41941 (b) Bouw rijwielbergplaats bij- en vernieuwing van de lichtinstallatie in het gebouw voor de H.B.S. A1940 (b) II III IV VI VIII 4 VIII S 5 VIII 6 VIII S 13 f 3.200,— f 9.600,- 936,- f 6.330,- 2.370,- f 11.199,95 5.000,— 1.625,— f 1.820,- f 660,- f 1.300,- f 4.300, 4 4 3 10 4/s 'li 4/5 9/io f 2.560 f 7.680 749,— f 8.429,— f 5.064,- f 5.064,— f 5.600,— 1 084^ f 6.684, f 1.213,- f 528,— f 3.870,— 3/s 3/s 3/s 7s 74 74 73 73 4/s f 1.920,- f 5.760,- 561,- f 6.321,- f 3.798,- 1.580,- f 5.378,- f 2.800,- 3.750,- 541,- f 7.091,- 607. f 396, f 1.040,— f 3.440,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 126