Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk I en II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN ^tlg" VAN GEMEENTEWERKEN. volgno. der UIT GAVEN. Transport 9 Ontvangsten van het Stadsziekenhuis wegens kosten van onderhoud van het Stadsziekenhuis 10 11 Ontvangsten van het Stadsziekenhuis wegens kosten van het onderhoud van het Zusterhuis 12 Ontvangsten van het Stadsziekenhuis wegens kosten van onderhoud van de bergplaats voor brancards met bovenwoning van de Directrice Totaal van het Iste hoofdstuk HOOFDSTUK D. Algemeen beheer. 13 Ontvangst van de Gemeente terzake van het onder houden, schoonhouden en verzekeren tegen brandschade van het Gemeentehuis uitgaven geraamd op2.560.— algemeene kosten563.— Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. Samen 3.123. Transporteeren 106 108 110 303.556 31 1.676 65 Ontvangsten van het Stadsziekenhuis wegens kosten van onderhoud van het Paviljoen voor besmettelijke ziekten 1.50160 231 109 126 70 39 307.092 3.419 65 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 70.388 69.685- 1.182 50 1.31250 1.335 1.13125 328 75 462 50 75 142 50 73.309 17 6.468 25 72.733 75 3.123- 3.419 17 6.468 3.123- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk I en II, gewone dienst. i 3 a OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor 0) 0 GEMEENTEWERKEN. vastgestelde rekening. 1940. 1941. 106 Transport f Uitgaven in verband met het onderhoud van het Stadszieken huis a. gewoon onderhoud. gewoon onderhoud700. schoonmaken glasruiten, enz60. onderhoud sanitaire- en warmwater-inrich tingen 80. belinrichting25. tuintje45. verzekering tegen brandschade25. tonnenbelasting 20. schoonmaken plafonds80. verzekering spiegelruit15. b, buitengewoon onderhoudnihil 268.530 1.268 81 51 55.870 946 55.305 1.050 Samen -ƒ 1.050. 107 Uitgaven in verband met het onderhoud van het Paviljoen voor besmettelijke zieken gewoon onderhoud305. onderhoud sanitair en warmwater-installatie50. tuin grintzand 40. plantmateriaal 15. onderhoudsloon 280. 335. verzekering tegen brandschade25. tonnenbelasting10. verfwerk gedeelte gang180. 1.150 49 1.068 905 Samen 905. 108 Uitgaven in verband met het onderhoud van het Zusterhuis gewoon onderhoud180. onderhoud warmwater- en sanitaire installatie 40. schoonmaken glasruiten20. onderhoud tuintje35.- verzekering tegen brandschade 15. bijhelpen buitenverfwerk80. 157 68 263 370 Samen 370. 109 Uitgaven in verband met het onderhoud van de bergplaats voor brancards met bovenwoning van de Directrice van het Stads ziekenhuis verzekering tegen brandschade4. nieuwe waterleiding op verdieping en 2 kamers verven 65. 97 07 60 114 Samen 114. Totaal van het Iste hoofdstuk 271.204 56 58.207 57.744 HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. 110 Onderhouden, schoonhouden en verzekeren tegen brandschade van de gebouwen en vertrekken, bestemd voor de vergaderingen van den Raad en van Burgemeester en Wethouders, voor de Secretarie der gemeente en den Gemeente-Ontvanger a gewoon onderhoud, gewoon onderhoud gebouw 800.— onderhoud centrale verwarming120. schoonmaken glasruiten140. restauratie keldersmemorie 1.060.— 2.819 05 5.258 2.560 Transporteeren 1.060. 2.819 05 5.258 2.560 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 128