Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk III, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN I VAN 22 23 GEMEENTEWERKEN. HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van het onderhouden en schoonhouden der wachtgebouwen brandweergarage en bureaux van politie en de daarin aanwezige meubelen, benevens kosten van verzekering tegen brandschade daarvan uitgaven geraamd op algemeene kosten Samen 6.895.— 1.103.- 7.998.- Overeen- komstig volgno. der UIT GAVEN. INKOMSTEN GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941, volgens de laatst vastgestelde rekening. 119 7.507 94 8.832 7.998 - Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van brandriolen en -putten120 uitgaven geraamd op30. algemeene kosten22. Samen 52. 48 97 49 52- 23a Alsvoren wegens onderhoud van de Schietbaan uitgaven geraamd op120.— algemeene kosten30. 24 24a Samen 150.. Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van reddingsmiddelen, waarschuwingsborden, afsluitingen en onderhoud en aankoop van straatnaamborden uitgaven geraamd op1.455.— algemeene kosten510. Samen Bijzondere verkeersmaatregelen 1.965. 120a 121 121a 150 4.490 80 2.016 - 272 89 150 - 1.965 - memone Totaal van het lilde hoofdstuk 8 12.320 60 11.047 - 10.165- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk III, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. 119 50.— 50.— Onderhoud en schoonhouden der wachtgebouwen, brandweer garage en bureaux van politie en de daarin aanwezige meubelen, benevens kosten van verzekering tegen brandschade daarvan a. gewoon onderhoud politiebureau 500.— b. bijhelpen binnenverfwerk100. c. onderhoud meubilair meubelen150.— sanitair centrale verwarming d. verlichting, verwarming, water verlichting verwarming water e. kosten van schoonhouden belooning schoonmakers vergoeding voor gereedschap veeg- en schoonmaakartikelen schoonmaken glasruiten brandverzekering f. onderhoud brandweergarage 2.000.— 1.800.— 200.— 1.700.— 34.64 45.36 50.— 40.— 250.- 4.000.— 1.870.- 175.- Samen 6.895.- 120 Onderhoud brandriolen en -putten 120a Onderhoud van de Schietbaan 121 Onderhoud van reddingsmiddelen, waarschuwingsborden, af sluitingen, onderhoud en aankoop van straatnaamborden f a. onderhoud van reddingsmiddelen, enz. onderhoud van reddingsmiddelen 185. opbergen 55. 240.— b onderhoud van straatnaam- en waarschuwings borden. onderh. en aankoop straatnaamborden 180. waarschuwingsborden 725. c. kosten luchtbescherming 121a d. bijzondere verkeersmaatregelen 905.— 310. memorie Samen 1.455. 6.865 68 27 79 4.034 09 Totaal van het lilde hoofdstuk 10.927 56 - GERAAMD BEDRAG voor 1940. 7.548 28 120 1.450 9.146 1941. 6.895 - 30 120. 1.455 8.500

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 130