Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VI, gewone dienst. lgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor O vastgestelde rekening. 1940. 1941, Transport 78.661 11 85.222 97.973 42 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van de rijwielbewaarplaats achter het Beurs- en Waag gebouw uitgaven geraamd op151. algemeene kosten27. 140 119 66 155 178 Samen 178. 43 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van de Veemarkt en de zich daarop bevindende gebouwen, benevens kosten van verlichting, verwarming en ver zekering tegen brandschade dier gebouwen uitgaven geraamd op4.947. algemeene kosten1.286— 141 6.586 94 5.997 6.233 - Samen 6.233. 44 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van de meubels in de douanelokalen, benevens die van ver lichting, verwarming en verzekering tegen brandschade uitgaven geraamd op176. algemeene kosten24. Samen 200— 142 103 31 202 200 - Transporteeren 85.471 02 91.576 104.584 - 16 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VI, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Transport 510. b. onderhoud en bediening centrale verwarming en ventilatie, enz., brandstof, licht en stoken, centrale verwarming met bediening, ver lichting en water en ventileeren 1.800. onderhoud centrale verwarming140. katten25. verzekering tegen brandschade 7.50 1.972.50 Onderhoud van de rijw Waaggebouw gewoon onderhoud verlichting en verwarming waterlevering tonnenbelasting verzekering tegen brandschade Samen 2.482.50 elbewaarplaats achter het Samen Beurs- en - 30— 95— 14.— 10.— 2— 151 Onderhoud van de Veemarkt en de zich daarop bevindende gebouwen, benevens kosten van verlichting, verwarming en ver zekering tegen brandschade dier gebouwen a. onderhoud van de veemarkt. onderhoud van de veemarkt 409— 5/ii belooning van den werkman belast met 685— zand en loon voor bestrooiïng 250— herstelling van varkens- en schapenhokken go onderhoud boomen go— bestrating 500— vernieuwing afkeering hoofdgebouw tot Sneekerkade 820— b onderhoud van de gebouwen. onderhoud gebouwen395. 5/„ belooning van den werkman belast met veemarktdienst685. onderhoud daken en afvoerleidingen 110. 2.844.- 1.190. c. onderhoud van het meubilair en gereedschappen, onderhoud van het meubilair 126. 1/ belooning van den werkman belast met veemarktdienst138. onderhoud kachels50. bascules 130. d verlichting, verwarming, enz. verlichting en verwarming450. verzekering tegen brandschade 19. 444.- 469— Samen 4.947— Onderhoud van de meubels in de douanelokalen, verlichting verwarming en verzekering tegen brandschade gewoon onderhoud meubels onderhoud kachels gordijnen brandstof en licht verzekering tegen brandschade Samen 40— 15— 20— 100— 1 176 - Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. Transporteeren 17 69.553 83 113 64 129 5.464 97 75 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 71.364 82.415 50 18 4.722 151 4.947 176 - 176 - 75.229 40 76.391 - 87.689 50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 134