Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VI, gewone dienst. 1 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN 2 VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 45 Transport Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van plantsoenen uitgaven geraamd op18.110.— algemeene kosten 143 6.240.- Samen 24.350.- 46 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van het Rengerspark uitgaven geraamd op3.720.— algemeene kosten1.350.— Samen 5.070.- 47 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van kweekerij, plantenkassen en broeikassen uitgaven geraamd op816. algemeene kosten114. Samen 930- T ransporteeren 18 144 145 85.471 25.567 3.407 664 115.109 53 17 76 91.576 - 21.018 104.584- 24.350 - 4.713 2.724 120.031 5.070 - 930 - 134.934 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VI, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. Transport Onderhoud van plantsoenen a. loonen werklieden voor gewoon onderhoud grasmaaien, enz. loonen tijdelijke en vaste werklieden 14.465. te betalen verzekering aan de Tuinbouw- Onderlinge365— aanschaffen petten, enz. memorie 6 aankoop en onderhoud gereedschappen, enz, aankoop en onderhoud van gereedschappen en be- noodigdheden600. aankoop 3 handmaaimachines 90. onderhoud plantsoenafkeeringen600.. banken400.— waterverbruik (zie tevens nos. 144 en 146) 75. 14.830— 1.765. c. aankoop en vervoer van boomen, heesters, enz. aankoop van boomen, heesters, planten, bloembollen, zaden, enz. (aanvulling kweekerij) 600. vervoer van boomen, takken, enz. 235. het verbeteren van door gaslekken bedorven grond en beplanting met boomen 70. d aankoop en vervoer van grond, enz. aankoop en vervoer van grond, zand, mest en grint Samen 18.110. Onderhoud van het Rengerspark a. gewoon onderhoud van het park. loonen voor onderhoud en grasmaaien waterverbruik onderhoud vijver wachthouden 2.635— 30— 5— 500— b. onderhoud gebouwen, banken, enz. onderhoud van het wachthuisje, de banken, bergplaats enz brugje gedeeltelijk vernieuwen nieuw tuinhuisje voor ouden van dagen c aankoop boomen, heesters, enz. aankoop en vervoer van boomen, heesters, planten, zaden, enz175. aankoop en vervoer van grond, mest, grint, enz175. aankoop en onderhoud naambordjes memorie 3.170. Sar 3.720, Onderhoud kweekerij, plantenkassen en broeikassen a. onderhoud planten- en broeikassen, gewoon onderhoud onderhoud broeiglas herstellen en vernieuwen ramen bakken verfwerk aan kassen en schuren 225— 50— op de 150— b verlichting, verwarming, enz. onderhoud centrale verwarming verlichting en verwarming waterlevering verzekering tegen brandschade tonnenbelasting 50— 300— 20— 11 10— 391. Samen 816. Transporteeren 19 75.229 40 19.331 71

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 135