Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VI, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. Transport Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van den Prinsentuin 3.492.- uitgaven geraamd op algemeene kosten 1.158. Samen 4.650.— Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van leuningen, afkeerinqen en zitbanken lanqs weqen en voetpaden uitgaven geraamd op algemeene kosten Samen 50 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van bruggen uitgaven geraamd op11.355. algemeene kosten2.839.— Samen 14.194.- Transporteeren 20 146 147 148 115.109 4.681 76 09 610 42 14.616 71 135.017 98 120.031 5.481 7.392 8.045 - 134.934. 4.650 - 14.194 140.949 - 153.778 - Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VI, gewone dienst. 146 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 1941. Onderhoud van den Prinsentuin a. onderhoud van den tuin. loonen voor onderhoud aankoop en vervoer van boomen, planten graszoden, grint, mest, enz. aankoop vogels en vogelvoeder herstelling walkant vijver onderhoud en aankoop gereedschap Transport 97.659 3.579 94 03 2.400— 260— 275— 250— 50— b. onderhoud banken, bootje en gereedschap. onderhoud banken150.— bootje 10.- 3.235.- c. kosten waterlevering, enz. waterlevering verzekering tegen brandschade tonnenbelasting 80— 12— 5— 160.- 97.- Samen 3.492— 147 Onderhoud van leuningen, afkeeringen en idem kinderspeel plaatsen en zitbanken langs wegen en voetpaden (zie 122a) 97.768 4.060 110.335 3.492 50 472 52 5.914 - 148 Onderhoud van bruggen a. bruggen met handbediening en vaste bruggen. Prins Hendrikbrug360. le Kanaalsbrug360. 2e 340— Verversbrug60. Potmargebrug 60. Poppebrug120. Huizumerbrug55. Hooghout bij Schilkampen25. Camminghabrug25. Tuinsterbrug 50. Schaverneksbrug 50. bruggetje Krom en Regt10. Bonkesloot (met Leeuwardera- deel samen)40. Hoeksterpoortsbrug50. Arendsbrug30. 2 bruggen aan den Dokkumertrekweg 25. schouwen bij draaibruggen 275. aanschaffen en verwerken van teer en car- bolineum350. ganghouten, enz. in de voetpaden 120- 12.689 50 6.285 11.355 b bruggen met electrische bediening, Verlaatsbrug Oosterbrug met bedieningshuisje Vrouwenpoortsbrug Noorderbrug Vlietsterbrug Boomsbrug Wirdumerpoortsbrug verbetering Verlaatsbrug incl. stroom. 825— 825— 825— 825— 412.50 412.50 825— 4.000— 2.405— 8.950, Samen 11.355.— Transporteeren 114.400 99 114.027 125.182 50 21

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 136