Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VI, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der uit gaven. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDR7 voor 1940. 1941, 51 53 Transport Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van pijpen uitgaven geraamd op364— algemeene kosten98. Samen 462— 52 Alsvoren wegens belooningen van de brugwachters en verdere kosten van de bediening der bruggen uitgaven geraamd op26.695— algemeene kosten5.072 Samen 31.767— Alsvoren wegens kosten van het onderhoud der brugwachterswoningen en verblijven, uitgaven voor waterverbruik, brandstof en verzekering tegen brand schade uitgaven geraamd op algemeene kosten Samen 1.466.- 337.- 1.803.- Samen 10— Samen 1.235.- Transporteeren 22 135.017 149 525 150 151 54 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van de schutting Gouverneursplein152 uitgaven geraamd op8— j algemeene kosten2, 98 39 28.057 34 1.397 85 55 Alsvoren wegens kosten van onderhoud en bediening van klokken, uurwerken, speelwerken en dergelijke 153 uitgaven geraamd op1.029— 1 algemeene kosten206— i 947 165.945 26 82 140.949 153.778 351 32.034 1.736 462 10 983 176.063 31.767 1.803 10- 1.235- 189.055- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VI, gewone dienst. 149 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke uitgave:n volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 1941. Transport 150 Onderhoud van pijpen Gespecificeerd als volgt Dubbele Pijp Brolspijp Korfmakerspijp Vischmarktpijp Tontjespijp Langepijp Nieuwepijp Duco Martenapijp Westerpijp Amelandspijp Paardepijp Hoeksterpijp 114.400 99 396 23 28, 56, 28, 28, 56, 28, 28, 28, 28, 28, 28, Samen 364, Belooningen van de brugwachters en verdere kosten van be diening der bruggen belooning van wachters en hulpwachters, benevens tijdelijke ver vanging bij verlof en ziekte26.500. onderhoud en aankoop dienstpetten65. nachtverblijven70.— vergoeding personeele belasting60.- Samen 26.695— 151 Onderhoud brugwachterswoningen en -verblijven, uitgaven voor waterverbruik, brandstof en verzekering tegen brandschade a. onderhoud gebouw en meubelen, gewoon onderhoud van de woningen 315. verblijven 175. onderhoud kachels in de verblijven 50. buitenverven woning Vrouwenpoortsbrug 85.- b. kosten van verwarming, enz. onderhoud en vernieuwing gordijnen verlichting en verwarming in de verblijven verzekering tegen brandschade tonnenbelasting waterlevering 625— 50— 550— 16— 60— 165. 841 Samen 1.466— 152 Onderhoud schutting Gouverneursplein 153 Onderhoud en bediening van klokken, uurwerken, speelwerken en dergelijke Gespecificeerd als volgt onderhoud van klokken en wijzerplaten 90. het regelen en onderhouden van uurwerken450.— jaarwedde van den stadsbeiaardier354. verven wijzerplaten Oldehove135. Samen 1.029. Transporteeren 23 24.921 06 1.209 20 826 141.753 114.027 276 26.695 - 1.411 15 819 63 143.236 125.182 50 364 - 26.695 1.466 1.029 - 154.744 50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 137