Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VI, VII en VIII 1, gewone dienst. Volgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor UIT GAVEN. vastgestelde rekening. 1940. 1941. 56 Transport Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van de Begraafplaatsen, van de gebouwen en gereedschappen en verzekering tegen brandschade der gebouwen uitgaven geraamd op903.-— algemeene kosten271. 154 165.945 1.278 82 71 176.063 1.615 189.055 1.174 - Samen 1.174. 57 Alsvoren wegens kosten van de ijswegen .55 147 49 1.250 1.250 58 Vergoeding voor het gebruik van Gemeente-eigen dommen Deze vergoeding, welke voor de Gemeente wordt geïnd, zal aan het einde van het jaar bij den gemeente ontvanger worden gestort. 156 memo rie memorie 59 Precariorechten (Zie volgno. 91 d). Totaal van het Vide hoofdstuk 157 8.218 34 7.500 7.500 H 175.590 36 186.428 - 198.979 - HOOFDSTUK VII. Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd. HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, kunsten en wetenschappen. 1. Lager onderwijs. 60 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van instandhouding van schoollokalen voor lager onderwijs en gymnastiek en verzekering tegen brandschade uitgaven geraamd op11.728.— algemeene kosten3.753. Samen 15.481.— 158 L 6.664 96 6.985 15.481 Transporteeren 6.664 i 16 6.985 15.481 24 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VI, VII en VIII 1gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. 154 Transport Onderhoud van de Begraafplaatsen, de gebouwen en gereed schappen en verzekering tegen brandschade a. begraafplaats Spanjaardslaan. onderhoud gebouwen en meubelen 175. en verven banken50. verlichting en verwarming 15. verzekering tegen brandschade 5. grint voor de paden60. boomen en heesters55. b. Noorderbegraafplaats. onderhoud gebouwen banken verwarming en verlichting verzekering tegen brandschade onderhoud pompinstallatie en electr. stroom grint voor de paden boomen en heesters 360.- 175.— 50.— 30.— 8.— 125. 100. 55.- 543.- Samen 155 156 157 IJswegen 903.— Aan de Gemeente af te dragen vergoeding voor het gebruik van gemeente-eigendommen Aan de Gemeente af te dragen precariorechten Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 1941. 141.753 1.076 63 95 143.236 1.233 154.744 50 903 - 73 28 1.000 1.000 - memorie memorie 8.218 34 7.500 - 7.500 - Totaal van het Vide hoofdstuk 151.122 20 152.969 164.14750 HOOFDSTUK VII. Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd. HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, kunsten en wetenschappen. 1. Lager onderwijs. 158 Instandhouding van schoollokalen voor lager onderwijs en gymnastiek en verzekering tegen brandschade SCHOOL N°. CJ -n 2-12 245.- 44.— 1-5 245.- 50.- 6a—6 b 245.- 50.- 7a-lb 175. 40.- 8-10 235. 50.- 3-11 245.— 13a-13b 245.- 14a—14b 245.- 50.- 15 115. 20.- 16 120. 30.— 17 120 30.- St. Anth. straat Gymn.school. 1 55.- 2 80.- 20.- 2370.- 384.— 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 15. 15. 15. 10. 10. - 225.- d. V <y U 5 5.200 47 5.291 11.728 - hS 20.- 20.- 40.- 15.— 15.- 20.- 35.- 35.- 15.- 15.- 15.— 5.— 10.- 23.- 29.- 28.- 28.- 28.- 33.- 28.- 46.- 17.— 20.- 20.- 14.- 5.- 3.- 260.- 322.- 10.- Transporteeren 3.571. 5.200 47 5.291 11.728 25

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 138