Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VIII 1 en 2, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 64 66 Transport Alsvoren wegens kosten van verlichting, verwarming en schoonmaken der schoollokalen voor lager onderwijs uitgaven geraamd op algemeene kosten Samen 23.733.11 4.034.89 27.768— Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 1 2. Uitgebreid lager onderwijs. 65 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van in standhouding van schoollokalen voor uitgebreid lager onderwijs, enz. en verzekering tegen brandschade uitgaven geraamd op960— algemeene kosten336. Samen 1.296. Alsvoren wegens kosten van onderhoud van school- meubelen voor uitgebreid lager onderwijs, enz. en ver zekering tegen brandschade uitgaven geraamd op310. algemeene kosten71. Samen 381. T ransporteeren 162 11.199 30 26.439 70 12.745 27.327 21.818. 27.768 - 37.639 40.072 163 1.194 02 2.180 - 164 266 76 414 1.460 78 2.594 - 49.586 - 1.296 381 1.677 28 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VIII 1 en 2, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Transport f Verlichting, verwarming en schoonmaken der schoollokalen voor het lager onderwijs School N°. a. b. c. Belooningen Vergoeding gereedsch. Veeg- materiaal 2-12 798— 33.87 14— 1-5 885— 42.95 14— 6a6 b 791 36.01 14— 7a~7b 614— 39.33 14— 8-10 1.250. 36.41 20— 3-11 686. 40.27 14— 13a—13 b 1.440— 36.65 30— 14a—14 b 1.612. 48.74 30— 15 552.— 29.41 14— 16 555.— 28.71 14— 17 567— 29.98 14— St. Anth.straat Gymn.school 1 162. 8.78 14— 2 zie school 2-12 14— 9.912.— 411.11 220— d. verlichting verwarming waterleiding 2.000.— 10.350.— 840.— 10.543.11 13.190. Samen 23.733.11 Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 1 2. Uitgebreid lager onderwijs. Instandhouding van schoollokalen voor uitgebreid lager onder wijs en bureau voor de schoolarts en verzekering tegen brand schade Schoolgebouw aan den Wissesdwinger (no. 4). gewoon onderhoud220. schoonmaken glasruiten25. vernieuwing gebroken ruiten20.— verzekering tegen brandschade45. Buitengewone werkzaamheden buitenverfwerk650. Samen 960.- Onderhoud van schoolmeubelen voor uitgebreid lager onderwijs en bureau voor de schoolarts en verzekering tegen brandschade Schoolgebouw aan den Wissesdwinger (no. 4). gewoon onderhoud230. onderhoud en vernieuwen gordijnen45. verzekering tegen brandschade 5. onderhoud verwarmingsinstallatie30. Samen 310. Transporteeren Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 9.174 24.187 36 60 9.810 23.143 11 33.361 96 32.953 11 971 18 1.557 - 236 63 334 ,1941. 16.752 23.733 1.207 81 1.891 11 40.485 11 960- 310 1.270 29

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 140