Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VIII 2 en 3, gewone dienst. O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 1941. 67 Transport Alsvoren wegens onderhoud van leermiddelen en schoolbehoeften voor uitgebreid lager onderwijs uitgaven geraamd opf 50.— algemeene kostenn. Samen 61 70 Samen 4.353.- Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 2 3. Buitengewoon lager onderwijs. Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van onderhoud, enz. van de school voor buitengewoon lager onderwijs en kinderbewaarplaats uitgaven geraamd op2.981.69 algemeene kosten566.31 Samen 3.548— Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 3 30 165 68 Alsvoren wegens kosten van aanschaffing van schoolmeubelen166 69 Alsvoren wegens kosten van verlichting, verwarming en schoonmaken der lokalen voor uitgebreid lager onderwijs, enz167 uitgaven geraamd op3.752.75 algemeene kosten600.25 168 1.460 78 1661 4.103 5.580 f 3.657 47 86 29 3.657 29 2.594 61 1.677 61 4.452 7.107 2.884 2.884 3.548 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VIII 2 en 3, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 1941. Transport Aanschaffing en onderhoud van leermiddelen en schoolbehoeften voor uitgebreid lager onderwijs Schoolgebouw aan den Wissesdwinger (no. 4). Onderhoud van leermiddelen, enz. Aanschaffing van schoolmeubelen voor uitgebreid lager on derwijs f Verlichting, verwarming en schoonmaken der lokalen voor uit gebreid lager onderwijs en bureau voor de schoolarts Schoolgebouw aan den Wissesdwinger (no. 4). verlichting verwarming vergoeding voor toezicht op gebruik lokalen door derden belooning concierge, met hulp waterlevering vergoeding gereedschappen veeg- en schoonmaakmateriaal 525— 900— 200— 2.002— 70— 30.75 25— Samen 3.752.75 Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 2 f 3. Buitengewoon lager onderwijs. Onderhoud, schoonhouden, verlichting en verwarming van de school voor buitengewoon lager onderwijs en kinderbewaarplaats, aanschaffing en onderhoud van schoolmeubelen en verzekering tegen brandschade Schoolgebouw aan de Kalvergloppe (no. 9) m. conciërgewoning, onderhoud gebouw. gewoon onderhoud gebouw stukadoorwerken verzekering tegen brandschade vernieuwing gebroken ruiten schoonmaken glasruiten herstellingen aan dak en goten tonnenbelasting vergrooting speelplaats 2 lokalen verven en stukadoren b onderhoud meubelen, gewoon onderhoud onderhoud centrale verwarming gordijnen markiezen verzekering tegen brandschade f 500— 10— 25— 31 10— 40— 10— memorie 270— 896— 37— 40— 15— 25— 5— 122.- verlichting, verwarming en schoonhouden verlichting verwarming belooning schoonmaakster gereedschappen waterlevering 100. 1.100— 632— 31.69 100— 1.963.69 Samen 2.981.69 Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 3 31 1.207 15 81 03 3.734 4.957 46 30 1.891 50 3.772 75 5.713 75 3.336 66 2.403 69 3.336 66 2.403 69 2.981 69

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 141