f Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VIII 4, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 4. Middelbaar onderwijs. 71 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van on derhoud, schoonmaken, verlichting en verwarming der Gemeentelijke Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus (H.B.SA.), onderhoud en aanschaffing van meubelen voor die school, benevens verzekering tegen brandschade uitgaven geraamd op3.134.89 algemeene kosten659.11 Samen 3.794.- 169 5.191 33 10.418 3.794 - 72 Alsvoren wegens kosten van onderhoud, schoon maken, verlichting en verwarming der Middelbare School en Hoogere Burgerschool voor Meisjes, onder houd en aanschaffing van meubelen voor die school, benevens verzekering tegen brandschade uitgaven geraamd op algemeene kosten Sar 2.955.30 590.70 3.546.- 170 3.112 70 3.379 3.546 - Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 5 4 8.304 03 13.797 7.340 32 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VIII 4, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 4. Middelbaar onderwijs. Onderhoud, schoonmaken, verlichting en verwarming der Ge meentelijke Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus (H.B.S.- A.), onderhoud en aanschaffen van meubelen voor die school, benevens verzekering tegen brandschade Schoolgebouw Achter de Hoven, a. onderhoud gebouw, gewoon onderhoud school en conciërgewoning 200. stukadoorwerken60. schoonmaken glasruiten35. vernieuwing gebroken ruiten20.- tonnenbelasting5. 320.— b. onderhoud meubelen, gewoon onderhoud meubelen onderhoud gordijnen jalouzieën en markiezen idem leermiddelen, enz. onderhoud centrale verwarming 65.— 50.— 50.— 40.— 40.— 245.— c. verlichting, verwarming, schoonhouden. verlichting verwarming waterlevering verzekering tegen brandschade veeg- en schoonmaak-materiaal kosten schoonhouden en stoken centrale verwarming vergoeding gereedschap d. buitengewone werkzaamheden 3 leslokalen en 2 gangen verven Samen 225.— 850.— 55.— 47.— 30.— 450.— 44.89 1.701.89 868.— 3.134.89 Onderhoud, schoonmaken, verlichting en verwarming der Mid delbare School en Hoogere Burgerschool voor Meisjes, onderhoud en aanschaffing van meubelen voor die school, benevens verze kering tegen brandschade a. onderhoud gebouw Groote Kerkstraat, gewoon onderhoud gebouw stukadoorwerken schoonmaken glasruiten vernieuwing gebroken ruiten onderhoud tuin 3 lokalen verven 390.— 50.— 20.— 15.— 45.— 240.— b. onderhoud meubelen, onderhoud en aanschaffing meubelen markiezen gordijnen centrale verwarming leermiddelen 760.- 465.— 90.— 20.— 20.— 40.— 635.- c verlichting, verwarming verlichting en verwarming waterlevering verzekering tegen brandschade vergoeding schoonmaakgereedschap hulp schoonmaak localiteiten schoonhouden, enz. 1.000.— 30.— 100. 40.30 390.— 1.560.30 Samen 2.955.30 Totaal van het VlIIste hoofdstuk. 4 33 4.590 64 2.717 92 8.379 49 3.134 89 2.815 30 2.955 30 7.308 56 11.194 79 6.090 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 142