f 1.124 f 3.137 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VIII 5 en 6, gewone dienst. <u E E 3 C D5 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor vastgestelde rekening. 1940. 1941. 5. Hooger onderwijs. 73 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van onderhoud, schoonhouden, verlichting en verwarming van het Gymnasium, aanschaffing en onderhoud van meubelen en verzekering tegen brandschade uitgaven geraamd op3.576.99 algemeene kosten680.01 171 2.942 86 3.575 4.257 - Samen 4.257.- Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 5 2.942 86 3.575 - 4.257 - 6. Voorbereidend lager onderwijs. 74 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van instandhouding van schoollokalen voor voorbereidend lager onderwijs uitgaven geraamd op3.145. algemeene kosten975. Samen 4.120. 172 2.013 49 3.149 4.120 - 75 Alsvoren wegens kosten van onderhoud van school meubelen voor voorbereidend lager onderwijs uitgaven geraamd op783. algemeene kosten195. Samen 978. 173 45 893 978 Transporteeren 74 4.042 5.098 34 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VIII 5 en 6, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 5. Hooger onderwijs. 171 Onderhoud, schoonhouden, verlichting en verwarming van het Gymnasium, aanschaffing en onderhoud van meubelen en verze kering tegen brandschade a. onderhoud gebouw. gewoon onderhoud gebouw 345. schoonmaken glasruiten25. onderhoud tuin- vernieuwing gebroken ruiten25. b. onderhoud meubelen, gewoon onderhoud meubelen verfwerk aan banken en kasten onderhoud gordijnen centrale verwarming 395.- 75— 40— 25— 40— 180, c. verlichting, verwarming, schoonhouden, enz. verlichting en verwarming (incl. stoken) 1.850. waterlevering70. verzekering tegen brandschade 50. vergoeding gereedschap31.99 hulp schoonhouden 1.000. 3.001.99 Samen 3.576.99 Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 5 2.667 03 2.979 2.667 19 03 2.979 19 3.576 99 6. Voorbereidend lager onderwijs. 172 Instandhouding van lokalen voor voorbereidend lager onder wijs Onderhoud gebouwen, gewoon onderhoud stukadoorwerken schoonmaken glasruiten vernieuwen gebroken ruiten zand op de speelplaatsen 800— 200— 75— 75— 90— Voorts de buitengewone werkzaamheden aan bewaarschool No. 4. Wissesdwinger dek vloer speelzaal 4. Idem wijzigen centrale verwarming 1. Tournooiveld buitenverfwerk 2. Zuidvliet verfwerk gang 1.240.- 405, 1.000, 230, 270, Samen 3.145.- 173 Onderhoud van schoolmeubelen voor voorbereidend lager onderwijs onderhoud meubilair, speelgoed en leermiddelen 433. jalouzieën en gordijnen70. kachels100. piano's180. Samen 783. Transporteeren 35 1.621 09 961 2.429 22 703 - 3.145 783 - 2.582 31 3.132 - 3.928 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 143