ï.oo: 34 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VIII 7, gewone dienst. u 4J E E 3 G OS OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor UIT GAVEN. vastgestelde rekening. 1940. 1941. 79 Transport Alsvoren wegens uitgaven ten behoeve van de ver zameling van Chineesche en Indonesische kunst uitgaven geraamd op889.70 algemeene kosten115.30 177 3.101 61 44 10 4.564 1.014 4.574 - Samen 1.005. 80 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van het Pier Pandertempeltje uitgaven geraamd op100.— algemeene kosten27. 178 121 13 123 127 Samen 127. 83 Alsvoren wegens kosten van het schoonmaken van schoollokalen, gebruikt voor particuliere lessen uitgaven geraamd op900.— algemeene kosten270. 181 1.496 29 1.572 1.170 - Samen 1170. 84 Alsvoren wegens kosten ten behoeve van kinder voeding en -kleeding uitgaven geraamd op2.500.— algemeene kosten400. 182 2.260 03 2.691 2.900 - Samen 2.900. 85 Alsvoren wegens kosten van openbare vermakelijk heden, het aanschaffen en onderhouden van de benoo- digde toestellen daaronder begrepen uitgaven geraamd op462 algemeene kosten125 183 286 32 592 587 - Samen 587.- 85a Alsvoren wegens kosten van onderhoud, enz. der gebouwen in den Prinsentuin uitgaven geraamd op1.133. algemeene kosten283. Samen 1.416. 183a f 1.416 - Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 7 f 7.882 31 r 10.556 11.779 - Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VIII 7, gewone dienst. E OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor G 0 GEMEENTEWERKEN. vastgestelde rekening. 1940. 1941. 177 Transport Uitgaven ten behoeve van de verzameling van Chineesche en Indonesische kunst onderhoud meubelen160. centrale verwarming20. verlichting en verwarming500. waterverbruik55. verzekering tegen brandschade gebouw en verzameling 27. vergoeding concierge aanschaffing gereedschappen 27.70 bijzondere kosten van schoonhouden100. Samen 889.70 2.770 583 42 82 3.602 889 >4 '0 3.639 889 54 70 178 Onderhoud van het Pier Pandertempeltje verlichting en verwarming30.- verzekering tegen brandschade17. Samen 100. 98 83 97 100 181 Schoonmaken van schoollokalen, gebruikt voor particuliere lessen In verband met de verduisteringsmaatregelen wordt verwacht, dat van de schoollokalen voor dit doeleinde een geringer gebruik zal worden gemaakt, waarom voor 1941 slechts 900.wordt uitgetrokken. 1.196 37 1.200 900 182 Kosten ten behoeve van kindervoeding en -kleeding Voor loonen, aankoop en onderhoud van benoodigd- heden wordt geraamd2.400. schoonmaak en onderhoud der lokalen voor de voedsel- en klompenverstrekking100. 2.109 76 2.300 2.500 Samen 2.500.— 183 Kosten van openbare vermakelijkheden, het aanschaffen en onderhouden van de benoodigde toestellen daaronder begrepen onderhoud van toestellen, herstellen vlaggen 150. kosten van uitsteken vlaggen200. tijdelijke afkeeringen voor beschadiging aan plantsoenen en boomen30. verzekering tegen brandschade2. luiden van de klokken in de Oldehove30. onderhoud muziektent Arendstuin30. 228 18 462 462 Samen 462. 183a Onderhoud gebouwen, enz. Prinsentuin onderhoud gebouwen340. meubelen95. schoonmaken glas- en houtwerk30. onderhoud zinken daken65. buitenverfwerk hoofdgebouw 460. grond- en straatbelasting143. 1.133 Samen 1.133. Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 7 f 6.987 38 8.551 p4 9.624 39

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 145