Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk IX, gewone dienst. 4 (J E E 3 C O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 86 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van het onderhoud van het gebouw Doelestraat 3, uitgaven voor waterleiding en verzekering tegen brandschade uitgaven geraamd op554.90 algemeene kosten100.10 184 568 89 1.100 655 - Samen 655. 87 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van de haven voor woonschepen en standplaats voor woon wagens uitgaven geraamd op635. algemeene kosten152 185 950 39 750 787 Samen 787. 88 Alsvoren wegens kosten van onderhoud, meubilee ring, verlichting verwarming en verzekering tegen brandschade van de gebouwen aan den Wissesdwinger voor den Geneeskundigen Dienst uitgaven geraamd op1.147.24 algemeene kosten206.76 186 1.393 74 1.812 1.354- Samen 1.354.— Zie voor verwarming, gebruik, enz. van de gebouwen onder volgno. 916. Transporteeren 2.913 )2 3.662 2.796 - 40 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk IX, gewone dienst. u 1 e OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor 5 0 GEMEENTEWERKEN. vastgestelde rekening. 1940. 1941. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 184 Onderhoud van het gebouw en meubelen Doelestraat 3, uitgaven voor vuur en licht, verzekering tegen brandschade onderhoud gebouw en meubelen. onderhoud gebouw9. meubelen30. kachels20. gordijnen5. schoonmaken glasruiten10. herstellingen aan dak en goten verlichting en verwarming, belooning concierge, enz. verlichting en verwarming225. tonnenbelasting10. waterlevering 23. belooning concierge212. verzekering tegen brandschade5. verqoedinq qereedschap5.90 480.90 522 59 924 90 554 90 Samen 554.90 185 Onderhoud van de haven voor woonschepen en standplaats voor woonwagens gewoon onderhoud haven180. wagenstandplaats155. stalgebouw c.a50. 749 77 600 635 Samen 635. 186 Onderhoud van de gebouwen van den Geneeskundigen Dienst aan den Wissesdwinger, de meubelen daarin, alsmede kosten van verlichting en verwarming en verzekering tegen brandschade daarvanf a. onderhoud gebouw en meubelen. onderhoud gebouw en meubelen 53. schoonmaken glasruiten15. tonnenbelasting 5. b. verlichting, belooning schoonmaakster, enz. verlichting en gas300. belooning schoonmaakster, plus vervanging 650. kosten schoonmaakartikelen50. oververbruik water voor baden en fotografie 60. verqoedinq qereedschap14.24 1.074.24 1.242 42 1.522 CN 1.147 24 Samen 1.147.24 (Zie voor verwarming, verzekering en waterlevering onder volgnos. 916, 192 en 199). 187 Onderhoud, schoonhouden, verlichting en verwarming en ver zekering tegen brandschade van de bureaux van den Gemeente lijken Dienst voor Sociale Zaken a. onderhoud gebouw en meubelen. onderhoud gebouw290, meubelen30.— centrale verwarming 50.— gordijnen70. schoonmaken qlasruiten30. 470. 2.261 54 2.426 14 2.031 14 Transporteeren 470. 4.776 32 5.473 28 4.368 28 41

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 146