Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk IX. X. XI, XII, XIII, XIV en XV, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 1941. 89 Transport Alsvoren wegens kosten van onderhoud, schoon houden, verlichting, verwarming en verzekering tegen brandschade van de bureaux van den Gemeentelijken Dienst voor Sociale Zaken uitgaven geraamd op2.031.14 algemeene kosten365.86 Samen 2.397.— Totaal van het IXde hoofdstuk HOOFDSTUK X. Landbouw. HOOFDSTUK XI. Handel en Nijverheid. 90 Ontvangst van de Gemeente wegens onderhoud van het perceel sectie F no. 650 nabij het Kalverdijkje met reed 90a Alsvoren wegens kosten van onderhoud van de kiosk voor Vreemdelingenverkeer, enz. op het Stationsplein uitgaven geraamd op41. algemeene kosten8.— Samen 49.1 Totaal van het Xlde hoofdstuk HOOFDSTUK XII. Belastingen. HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. HOOFDSTUK XIV. Kasvoorzieningen. HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 91 Ontvangst van de Gemeente terzake van de alge meene kosten Zie volgno. 188b. Transporteeren 42 187 188 188a 2.913 02 2.569 37 5.482 39 81 27 82 83 09 3.662 2.887 6.549 54 52 106 2.796 - 2.397. 5.193. 101 memorie Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk IX, X, XI, XII, XIII, XIV en XV, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 1941. Transport 470. b. verlichting en verwarming, belooning schoon maakster, enz. verlichting en verwarming 750. waterlevering40. belooning schoonmaakster met vervanging 650. vergoeding gereedschap, enz15.14 verzekering tegen brandschade 11. c. buitengewoon onderhoud, kamer directeur behangen en verven 1.466.14 95.- Samen 2.031.14 Totaal van het IXde hoofdstuk HOOFDSTUK X. Landbouw. HOOFDSTUK XI. Handel en Nijverheid. 188 Onderhoud van de reed op perceel sectie F no. 650 nabij het> KalverdijkjeJ 188a Onderhoud van de kiosk voor de Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer op het Stationsplein .....-•ƒ onderhoud gebouwf '5. waterverbruik en verlichting25. verzekering tegen brandschadeL Samen 41. Totaal van het Xlde hoofdstuk HOOFDSTUK XII. Belastingen. HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. HOOFDSTUK XIV. Kasvoorzieningen. HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 1886 Uitkeering overschot algemeene kosten aan de Gemeente f T ransporteeren 43 f 4.776 32 4.776 32 69 01 42 70 43 5.473 28 5.473 28 40 41 81 6.600 03 6.600 03 4.368 4.368 40 41 81 4.103 31 4.103 31

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 147