51 I .li Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk I en II, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. AFDEELING II. Kapitaaldienst. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. HOOFDSTUK I. Belegging van gelden. 210 In rekening-courant opgenomen gelden Totaal van het Iste hoofdstuk HOOFDSTUK II. Voor den kapitaaldienst uit te voeren werken. 211 Ontvangst van de Gemeentelijke Lichtbedrijven wegens kosten van nieuwe kantoorgebouwen 214 Alsvoren wegens kosten van verbetering van den Groningerstraatweg 223 224 225 Alsvoren wegens kosten van verbetering van den Arendstuin c.a Alsvoren wegens kosten van verbetering van voet paden in de gemeente Alsvoren wegens kosten van doortrekken Valerius- straat Transporteeren 264 249 611.335 51 611.335 51 GERAAMD BEDRAG 1940. 400.000 400.000 250 187 11 212 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van vernieuwing van de Tontjespijp251 213 Alsvoren wegens aanleg verbindingsweg Groninger straatweg—de Ruijterweg 252 219 253 1.061 215 Alsvoren wegens kosten van doortrekking van den Pasteurweg254 216 Alsvoren wegens kosten van verbetering van den Dokkumertrekweg255 217 Alsvoren wegens kosten van verbetering van den Mr. P. J. Troelstraweg (3e gedeelte)256 218 Alsvoren wegens kosten van verbetering van het Wilhelminaplein 219 Alsvoren wegens kosten van wijziging van de be strating en het plantsoen aan het Zuiderplein 220 Alsvoren wegens kosten van verbetering van de aan de Wirdumerpoortsbrug aansluitende walmuur van de Willemskade en het Zuiderplein 221 Alsvoren wegens kosten van vernieuwing van de Hoeksterpijp 222 Alsvoren wegens kosten van aanschaffing van nieuwe banken, alsmede kosten van wijziging van de verlich ting in gemeenteschool 4 90 94 9.276 257 258 259 260 261 262 172 64 69 228.000 40.000 - 24.500 23.100 25.300 4.491156 75 49 263 6.588 42 424 64 18.006 83 345.391 56 1941. 400.000 - 400.000 - 363.000 - 21.300- memorie memorie memotie memorie 384.300 50 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk I en II, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor GEMEENTEWERKEN. vastgestelde rekening. 1940. 1941. AFDEELING II. Kapitaaldienst. HOOFDSTUK I. Belegging van gelden. In rekening-courant gestorte gelden (Zie volgno. 210.) Totaal van het Iste hoofdsuk 611.335 400.000 400.000 611.335 51 400.000 400.000 HOOFDSTUK II. Voor den kapitaaldienst uit te voeren werken. Kosten van nieuwe kantoorgebouwen Lichtbedrijven 33 24 339.429 Kosten van vernieuwing van de Tontjespijp - 18.500 Aanleg verbindingsweg Groningerstraatweg—de Ruijterweg 215 94 memo rie memo rie Kosten verbetering van den Groningerstraatweg 813 31 memo rie memo rie Kosten van doortrekking van den Pasteurweg memo rie Kosten van verbetering van den Dokkumertrekweg memo rie Kosten van verbetering van den Mr. P. J. Troelstraweg (3e ge- 8.253 86 210.500 Kosten van verbetering van het Wilhelminaplein 37.000 - Kosten van wijziging van de bestrating en het plantsoen aan het - 22.400 Verbetering van de aan de Wirdumerpoortsbrug aansluitende walmuur van de Willemskade en het Zuiderplein 21.100 Vernieuwing van de Hoeksterpijp 3 24 22.100 Kosten van aanschaffing van nieuwe banken, alsmede kosten van wijziging van de verlichting in gemeenteschool no. 4 3.593 25 Kosten van verbetering van den Arendstuin c.a. 64 45 Kosten van verbetering van voetpaden in de gemeente f 5.836 31 1— Kosten van doortrekken van de Valeriusstraat 417 - i Transporteeren 15.637 35 316.693 r5 357.92? 1-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 151