Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk II, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 Transport Alsvoren wegens kosten van aanleg van een straat ten Zuiden van het sportterrein „Cambuur" en aan de door te trekken Insulindestraat Ontvangst van het Grondbedrijf wegens kosten van aanleg van een verbindingsweg tusschen de Poppebrug en de Zuid-Oostzijde van het sportterrein „Cambuur' Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van de traverse LeeuwardenGroningen Alsvoren wegens afwikkeling kosten plantsoen Swammerdamstraat Ontvangst van het Grondbedrijf voor straataanleg bouwplan J. G. Visser, aan de te verlengen Delistraat Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van aanleg van het vliegterrein Alsvoren wegens kosten van aanleg van een schiet baan Alsvoren wegens kosten van verbetering van de Vlietster-, Booms- en Tuinsterbruggen Alsvoren wegens kosten van vernieuwing van de Wirdumerpoortsbrug Alsvoren wegens kosten van verbreeding van de Harlingervaart Alsvoren wegens kosten van verbouwing of ver nieuwing van het gymnasium Alsvoren wegens kosten van verbetering van gym- nastiekschool I Alsvoren wegens kosten van centrale verwarming en sanitair in en verdere verbetering van de scholen; nos. 3 en 11 Ontvangst van de Gasfabriek van de kosten van het maken van een ondergrondsch reservoir voor gasolie op het terrein van de Gasfabriek Ontvangst van het Openbaar Slachthuis wegens kosten van uitbreiding stalruimte Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van het aanbrengen van raambedekkingen tegen lichtuitstraling in gemeentegebouwen in verband met de luchtbescher ming Alsvoren wegens kosten van verbetering van het Stadsverzorgingshuis Alsvoren wegens kosten van herstellingswerken aan het Beurs- en Waaggebouw Ontvangst van het Grondbedrijf wegens kosten van uitbreiding van de stalruimte in de boerderij „Groot Humalda" en het maken van een gierput en van een bergplaats voor een elevator Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van saneering van de Weerklank Totaal van het Ilde hoofdstuk 52 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 18.006 83 345.391 56 384.300- 13.840 09 273 45 1.284 08 5.138 46 244 26 42149 6.894 11 122.974 82 35.249 12 175 19 5.764 13 11.324 87 25.954 91 8.988 24 25 92 2.449 85 28.560 86 9.613 14 163 08 49 89 297.396 79 345.391 56 384.300 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk II, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1941. 1940. Transport Kosten van aanleg van een straat ten Zuiden van het sport terrein „Cambuur" en aan de door te trekken Insulindestraat f Kosten van aanleg van een verbindingsweg tusschen de Poppe brug en de Zuid-Oostzijde van het sportterrein „Cambuur" 15.637 35 316.693 25 357.929 12.218 63 Kosten van de traverse LeeuwardenGroningen Kosten van afwikkeling plantsoen Swammerdamstraat Kosten van aanleg van straten op het aan J. G. Visser verkochte terrein aan de te verlengen Delistraat 30 1.167 67 16 5.138 46 Kosten van den aanleg van het vliegterrein401 Kosten van den aanleg van een schietbaan6.076 Verbetering van de Vlietster-, Booms- en Tuinsterbruggen 115.728 Kosten van vernieuwing van de Wirdumerpoortsbrug 30.556 Kosven van verbreeding van de Harlingervaart 87 Kosten van verbouwing of vernieuwing van het gymnasium f 1.742 Kosten van verbetering van de gymnastiekschool I 40 19 67 10 37 16 10.604 50 Kosten van centrale verwarming en sanitair in en verdere ver beteringen van de scholen nos. 3 en 1122.889 35 Kosten van het maken van een ondergrondsch reservoir van gewapend beton voor gasolie op het terrein van de Gasfabriek 7.977 45 Kosten van uitbreiding van de stalruimte in het Openbaar SlachthuisI' Kosten van het aanbrengen van raambedekkingen tegen licht- uitstralinq in gemeenteqebouwen in verband met de luchtbescher ming 2.015 97 Kosten van verbetering van het Stadsverzorgingshuis 27.215 93 Kosten van herstellingswerken aan het Beurs en Waaggebouw 8.275 26 Kosten van uitbreiding van de stalruimte in de boerderij „Groot Humalda" en het maken van een gierput en van een bergplaats voor een elevator8 74 Kosten van saneering van de Weerklank f 26 63 Totaal van het Ilde hoofdstuk 267.797 99 316.693 25 357.929 53

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 152