Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Bijlage II. AFSCHRIJVINGEN der bezittingen van het bedrijf Gemeentewerken. OMSCHRIJVING Aanschaff. waarde op 1 Januari 1941 Afschrijvings bedrag Per centage Totaal afschrijvings bedrag Bureaux en portierswoning, Geneesk. Dienst, enz. Wissesdwinger 1 65.561 93 1.966 86 3 Timmerwinkel, smederij, enz 18.000 720 4 Voormalige timmerwinkel Arendstuin 11.000 t 9 440 4 Kweekerij met kassen, enz 582 12 f» 58 21 10 Groote loods 6.000 300 5 3.485 07 Auto sleuvenstampmachine met toebehooren 7.937 82 635 03 8 Machinerieën voor houtbewerking 2.269 68 226 97 10 Groot gereedschap 2.090 39 209 04 10 Klein gereedschap 246 93 49 39 20 Baggermolen, pramen, vlotten, enz 356 66 44 58 127, Teekeninstrumenten 573 07 57 31 10 Meubelen bureaux Gemeentewerken en Bouw en Woningtoezicht 3.793 17 379 32 10 Terreinen (niets af te schrijven) 11 71.878 90 1.601 64 Zie volgnummers 91a en 916. 5.086 71 58

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 155