INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. 1941. 3 O bp "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 3 a bp O OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IV 28 53.052,08 53.052,08 76.227,49 57.322,59 55.210,47 57.322,59 85.275,72 55.210,47 84.143,88 298 299 300 301 302 303 304 Per transport Uitkeering aan de provincie van de geïnde rechten ingevolge de Warenwet Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IV komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk IV komende Bijdrage aan Hoofdstuk IV van den kapitaaldienst Onderhoud van openbare speelplaatsen Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IV 29 29.189,78 3.733,15 1.803,40 21.035,63 19.835,53 630,— 76.227,49 53.052,08 23.175,41 30.505,— 4.000,— 1.762,60 20.150,59 20.835,53 630,— 7.392,— 85.275,72 57.322,59 27.953,13 28.386,— 4.000,— 1.790,74 19.267,61 21.335,53 630,— 3.670,— 5.064,— 84.143,88 55.210,47 28.933,41

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 15