Itïï'K IÊ:P9 Éfk tiï-9 17HF 8. .10110.60 454.44 8.52 22.- Bijlage tot het verslag der handelingen van don gemeenteraad van Leeuwarden 19I+0. BIJLAGE I. B A T E N Groep Totaal HoofdstI Volgno.1 Hoofdst.II Volgno.2 Hoofdst,II Volgno.3 3 Hoofdst,113 Volgno.4 Hoofdst.lp Volgno.6 1 Huurop brengst Bijdrage Rijksannu- iteiten Rente kasgeld Uitkeering zuiver varlies Bijdrage huurverla- gingsfonds I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 8985.il I8559.76 8940=74 31710.26 1101,81 10626.37 55480.27 17871.45 1041.54 27350,06 28716,56 55554.31 15387-02 7282.60 15270.40 15686.50 2035.20 9850.80 18958,72 12961.- IO79- 24793,60 26382,22 I8164.08 14705.60 1050." 83OO,- 2200.- 6600 223.34 406.91 94.85 25O.9O 48O.38 61,19 299.83 578,23 597-73 33.66 809,58 476.76 98,46 429.84 15501,24 5S2! 60 2277.83 w 74.07 1731.14 1455.80 7984.56 192,23 1 650.- 3300.- 240402.65 176483.48 I815O.- 5400,- 55945.47 5950.- j S P E C I P I C A T I I 3 VAK Groep Totaal HoofdstI volgno13 Hoofdst.I Volgnol4 HoofdstI Volgno.15 Hoofdst.I Volgno,l6 - Hoofdst.I Volgno. 17 Onderhoud Belastin gen Verzekering brand scha-) de Kosten wa terleiding Huur van grond I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 8985,11 18539,76 3297.3? 8940.74 31710.26 1101,81 10626.37 55480.27 17871.4? 1041.54 27350,06 20716.56 55554-51 15387.02 221+0.- 4040- 4oo.~ 1560.- 5680.- 520.- i6oo„- 3440.- 2400.- 200.- 58OO.- 2800.- 2720.- 2250.- ?54.5§ I875.26 381.89 811,91 3214.04 415.26 120§.19 1990.31 1087.05 19^2'19 3310.46 2105.58 1380.32 25.60 27.30 65,- 25.- 52.- 54-- 30.- 2.90 60.40 55.80 54.40 36.- 589.60 1315,80 200.80 579.20 950.- 50.- 8l9„20 1623,28 936,80 63.- 1916.60 1460.- 1280.- 1192.80 889.20 1270.13 638.80 IO27.57 100.- 1776!84 2456.- 2420.28 3 6.- 4297.68 7975.38 5018.85 1102.50 340402,65 35o50.- 20779,87 521.40 12977.08 29009.23 Hoofdst1' volgno.21 Hoofdst Hl] volgno.20 Hoofdst.II volgno.19 HoofdstII volgno .18 Rente kas geld" ten laste van eenige groepen Rente van leeningen Pensioens bijdragen Kantoor- onkost9n Salarissen 21+0752 5531.31 758.13 2206.07 221+238 15143.28 6882.81 6619". 4.9 7758.85 12853.15 3590.80 9. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden 191+0. Toelichting op bijlage I. Hfd .st V volgnos, 22,25j2l4. Inkomsten föl90.C!L Hoofdst.IV Volgno.8 HoofdstI Volgno.12 Verhaal pensioens bijdragen Ontvangst afschrij vingen I361.IO 2963.95 787.H7 2355.58 IO657.73 2498.21 7908.35 351?.50 5576.64 4147.75 2pOb.(O 51234.34 Groep I II III IV V' VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Woningen. Mariahof c.a, Hollanderdijk c.a, Tjerk Hid desstraat Jacob Binckesstraat 0 a Diverse woningen Dienstwoningen Woningen Auke stellingwerfstraat c.a. Ramstraat c.a. Marssumerstraat c.a. Achter Landbuurt Balistraten c»a. Harlingerstraatweg c.a. Camminghastraat c.a. Insulindastraat tt 11 it tt 11 255 c 3.9 46L.95 108 .'37 286.65 548.82 69.92 342.59 660.70 b8:| 922.88 636.23 515.87 Afschrij vingen. Zie ka pitaals inkomst. 19.59 35.69 142.14 26.3O 5O.72 34.89 2.95 66,59 7O.85 48.85 39.45 475.70 gings- fonds taais-; uitg. 1 Aflos-| sing i 1361.IO 2963. 787 2355- 10657.75 249 8.'21 7908. l85.1)i 889.9^

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 160