7 Bijlage tot net verslag der handelingen van .den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+O, BIJLAGE II. OVERZICHT LivEN IN GS SCHULD. Groep Omschrijving der leaningcn Ren te Oorspron kelijke schuld Schuld 1 Januari I9I+1 Rente 191+1 aflossing 191+1 RIJKSVCORSOHOTTEN I Woningen Mariahof c.a. 5« 931+26,78 68786.15 21+0752 1665.58 II Woningen H'ollanderdijk c.a. 3i 1988OI.58I 15803756 5551„51 5252.55 LEENINGEN III Woningen Tjerk Hiddesstrc a Leening 1938 f.61+0.000 - Leening 1938 f61+0000 - Leening 1938 f.2-225-000.- 2è 2k 5 5515.72 5515-72 181+80,1+9 I+252.58 I+252.58 17517.05 IO6.3I 106.31 525.51 551.57 551.57 1+81.75 29111.95 26022,19 758.15 I5I+I+.87 IV Woningen Jacob Binckesstr.c.a. Leening 1938 f .61+0.000- - Leening 1938 f61+0000- Leening 1938 f.2,225.000.- 2-k 2è 5 15887.09 15887.09 55252.1+2 12709.67 12709.67 52552.90 517.7l| 517.714 1570.59 1588.71 I588.7I 11+59.76 8700661 i 77772.21+ 2206„07 I+617.I8 V Verspreide wonin gen Leening 1920 restant Leaning 19 0l+ Leening 1937 f 210,000.- Leening 19'11 Leening 1937 f.i. 150.000.- Leening 1938 f ,61+o,000.- Leening 1938 f .61+0,000.- Leening 1938 f,2,225.000,- Leening 1938 f ,61+0.000.- Leening 1938 f .61+0.000.- Leening 1958 f,2,225.000.- Leening 1938 f 61+c 000.- Laening 1938 f „6I+0.000.- Leening 193b f72. 225.000.- Leening 1935 Meerwaarde 3* 52 5e 2i 2-k 5 2k 2k 5 2k 2k h 5 6513.28 3100.- I+270.72 211+09.28 22256.- 16I+9.21 161+9.21 5755.59 '196.92 196,92 681+ ,63 7695.1+7 7695.I+7 267I+6.88 25115.56 1I+3525.1+5S 1+559-29 576.50 5555-57 9555- '5 9715.98 1529.57 1519.57 5l+5l+. 67 157.5^+ 157.51+ 61+8.95 615I+.77 615I+.77 25352.I+2 18289.82 1I+3525 45-e 182,37 15-17 559.99 52.9É 52.9^ 163,0! 5.91 5.91 19. Ik 155 -8r 155.-8" p.l 7166.!' 651.55 77.82 3O5.O5 615.32 556.I+O 161+.92' 16I+.92 ll+9 >i+6" 19.69 19.69 17.85 769.55 769.55 J. 121+0.68 278230.59 k 233650.81+3 1 ioiio.6d 6219.06 Bijlage tot het verslag der handellrgen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19k°„ 2k 2k 5 161I+8.56 l6li+8„56 5611+1,52 12918.81+ 12918.81+ 53211+.58 l6"i+.86 161I+. 86 1I+63.I+7 881+58,61+ 79052.26 221+2.36 1+8088,09 25088/05 878,08 6895.56 67.32 1202.20 512291,75 1+32665,06 15ll+3„28 8165.08 207966.55 1+576.59 8892.37 61+17,21 151+.37 311.23 3038.53 23.35 1+26.12 229587.55 196651.65 ■6882,81 31+88.- 2k 2k 5 4 20890,1+2 33902,66 33902,66 1396I+9-.89 18371,18 252978.03 225826,39 6619.I+9 12916.01 259I+93.20 506.80 1+66 „26 12392.09 145,91 15.15 6175.33 211.ik 20.27 367266,26 12853.15 91602,11+ 89770,10 3590,80 1832.0k 251+0292,85 76 08++„39 65190.01 10- 11. Groej 3 Omschrijving der leeningen Ren te - Oorspronke lijke schuld - Schuld 1 Januari 191+1 Rente 191+1 Aflossing 191+1 VII Woningen Auke Stel lingwerf str-, c .a Leehing 1958 f61+0,000.- Leening 1958 f .61+0,000. - Leening 1958 f,2.225„000.- 322.97 322.91 I596.I+I4 VIII Woningen Ram straat c.a. Bouwvoorschot Grondvoor schot Leening 1957 f .1.150.000.- 1+693.19 a 52 5i l+5li+8i+-i+5 12719,21 395353^3 12223,18 13837.39 1+2781 EC Woningen Marssu- merstraat c.a. Bouwvoorschot Grondvoorschot Leening 1957 f.1.150,000.- |i 52 5i 1701+1+. 71 18331+8-76 1+1+10,52 XI Woningan Ball straten c,a„ Leening 1958 f. 61+0,000.- Leening 1938 f ,61+0,000.- Leening 1938 f,2„225„000.- Leening 1957 f.820.120.- 1+2378 .32 i+2378„32 li+7330<97 81+7 57 81+7-57 I+18950 73I+.85 1+237.83 1+237.83 381+0.51+! 629.81! XII Woningen Harlin- gerstraatweg c.a. Leening 1958 f,260.000.- 5i 238733.71+ 7758.85 10379.73 XIII Woningen Cammin- ghastraat c.a. Bouwvoorschot Grondvoor schot Leening 1938 f„260,000.- 52 5i i+Oi+Z27-59 ii+i+89 „66 351+059.72 1271+0.28 1+19321+. 05 6ko6.7k XIV Woningen Insu- lindestraat k TOTAAL ALLE GROEPEN Ü198066 el+8li' 1 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 161