139.86 236.8O 1328.22 14.99 06.12 12- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I4O. BIJLAGE III. Afschrijvingen volgens art„5 der Verordening; Inbreng- waarde Afschrijving Afschrijving disagio Groep Disagio Disagio I II III IV V Bouw Tuinen 2.2. Disagio VII Disagio VIII IX X XI Disagio XII Disagio XIII XIV ls ii il 1 i J-s 3 10 11 li ii li li li li- li 90730.06 197596 .-85 I4.7301,18 1I4.1361.21 285105.62 150760.65 527223.30! 23I4633.09 11603.17 329932.5^ 275650.20 1^6630.25! 172I4.50.88 1361.10 2963.95 709.52 2120.14.2 8553.17 196I4.70 2261. lp. 7908.35 3519.50 17^.05. U9^8.99 i4.i3i4.e75 6699,14.5 2586.76 I4.9906.12 Totaal 77.95 232.96 627.65 13.- 5123l4.3i4 GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF LEEUWARDEN. Begrooting voor het beörijfsjaar 19 4 1.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 162