- 7 - Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 194-1. Bijlage I OVERZICHT van de te betalen aflossing Bijlage I Omschrijving der leeningen Rente Leening 1904 Lcening 1911 Leening 1928 Leening 1935 2e leening Leening 1937 1e Leening 1 e disagio Leening 3e Leening 4e Leening 1938 1e Leening 1e disagio Leening 2e Leening 2e disagio Leening 3e Leening 3e disagio Leening 4e Leening 4e disagio Leening 1939 1e Leening 1e disagio Leening 2e Leening 1940 Leening disagio Annuïteitsleening 1919 idem (Grondvoorschot 101 woningen) voor storting v.huurverlagingsf Uit den gewonen 1e Leening 1937 1e 1938 2e 3e 4e 1e neening 1939 1940 zie ook volgnr.13 Kapitaaldienst Specificatie Meerwaarde; f dienst te betalen afschr.disagio f 188.64 550.29 715.33 715.33 768.69 181.25 11.54 f 3.131.07 20.000.— 57.000.— 529.336.17 326.301.32 f 932.6377?? Renten; rente van leeningschuld met inbegrip van couponbelasting f 152.740.82 aan centrale Kas e.a. 28.259.18 *3 1 J2 3i 5 3i 4 4 3i J2 2%; 2i 3 3? 3i 4 4 4 3i 4 4i 5 'f 181.000. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Oorspronkelij ke schuld. 23 147 103 130 625 10 167 483 7 169 7 584 29 446 5 500 368 37 .900.— .177.59 .272.14 .451.89 .728.94 .257.28 .511 .37 .494.25 .710.63 .556.23 .450.30 .153.25 .450.30 .153.25 .490.51 .482.90 .000.— .645.57 .000.— .738.50 461.50 .330.— f4.035.416.40 Schuld op 1 Jan.-1 Mrt 1941 Verplichte aflossing in 1941 103 96 550 5 8 83 457 10 135 5 135 5 554 27 259 3 483 368 34 .900.— .992.07 .272.14 .012.55 .271 .14 .502.72 .258.94 .747.05 .296.39 .455.65 .560.24 .722.59 .560.24 .722.59 .018.49 .945.52 .362.50 .283.07 .000.— .738.50 461.50 .769.20 4' f3.386.853.09 f 600.— f 101.50 3.650.91 1.924.72 11 5.163.61 11 6.261 .70 3.360.44 18.864.45 22.010.85 188.64 220.11 11 750.81 289.06 11 4.187.36 2.931.15 11 13.207.12 16.005.36 11 550.29 365.95 16.945.03 3.389.01 <1 715.33 143.06 11 16.945.03 3.389.01 715.33 143.06 15.236.01 16.620.55 11 768.69 838.37 ;i 14.318.75 9.077.69 11 181.25 114.91 11 17.000.— 19.206.67 9.218.46 14.472.99 11 .54 18.12 11 225.08 1.216.93 217.68 f 140.541 .78 f 121.220.80 Couponbelasting; Terug te betalen aan de gemeen te, wegens door haar verschuldigdeop de geldge vers niet verhaalbare belasting Totaal der verschuldigde rente (zonder coupon belasting) Hiervan te reserveeren voor betaling in 1942; Leening 1939 f 466.000,- 2 mnd 4f 3.106.67 1940 359.970.- 3 mnd 4# 3.599.70 Blijft Nog verschuldigd over 1940 In 1941 aan de Gemeente te betalen rente Verschuldigde rente over 1941 - 800.— 2.565.— 26.466.80 11 1 .688.22 VerschuL- f 152.740.82 f 151.052.00 6.706.37 O O 0 0 O O O 0 0 o o O O 0 O 11 O O M 11 II II o e II II II II II II 1? o o e II II II II O O u II II II II 0 o O It (1 II O 6 II II II II O O O 0 0 o o O O O O II O II li - 8 - rente en afschrijving disagio, 6 11 169 2 54 II II II II II II II II f 144.346.23 6.912.— sjliiaüyuii

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 166