l Bijlage tot het verslag der handelingen van Bijlage II. Onderhoud boerderijen, gemalen, enz. B 1 Boerderij Kleijenburg de C 1 Boerderij Magere Weide BOERDERIJEN s Gewoon onderhoud f 150 f 200 Techn.diensten It 40 n 40 Salaris deskundige 11 25 ii 40 Afschrijving tl ii Belasting en Watersch.lasten li 105 n 380 Buitengewoon onderhoud; tl GEMALEN Onderhoud en bediening tl 35 ii Electrische stroom (1 45 it Afschrijving tl 51 ii f 451 f 660 Af: te ontvangen belasting en bemaling It 30 n 90. den gemeenteraad van Leeuwarden, 194-1. C 2 Boerderij Wi jlaarder- buren C 3 Landen C ambuur C 5 Boerderij J ongma C 6 Boerderij Bergsma C 10 Boerderij kroot Humalda f 200. f 30. f 150 T f 150.- f 220. 40. tl 35. 11 40 tt 40.- 50. 50 .j i? 20. It 30 11 50.- 50. II e tl 11 II tl 245. It 170. It 435 It 490. 880. tl 11 tl It 1 II II 75. IT II 65 40. II 90. (1 11 150. I 75. tl 302. 11 11 140 535 f 722. f 655 f 945. f 1.455 1 .1 -115 11 450 I 11 225 It 540. i I 100 I 1 1 1 In combinatie met an dere instanties waarvan voor rekening van het Grondbedrijf f 200,-- - 9 - - - - - - - - - - 10 - j - - - - - - -• I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 167