ti 8-7374,12- (gewone dienst) ^0008,34 (kapitaaldienst) 11879^4,12 TV T.T L A G E I. Specificatie, der arbeidsloonen. (zie volgno. 22 der begrooting). 3i Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden - VERZAMELING Totaal van afdeeling I I I I I I I I I II hoofdstuk I II III IV V VI VII VIII IX I Totaal .329372,56 25608,75 15057,50 2362,— 2340,— 8143,01 29852,29 nihil -44 -495798246 - Baten Inkomsten Lasten Uitgaven BALANS J-957982,46- (gewone dienst) 770008,34 (kapitaaldienst) LL1879^4', 12- 957982' 46 Saldo nihil. ge tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad.van Leeuwarden,19 13 werklieden met een weekloon van 32,40, totaal per jaar 21902,40 1 werkman ff ff 30,72 ff 1597,44 it tf ff 29,28 ff n tt 1522,56 7 werklieden ri !l fi ft 27,84 ff 10133,76 1 hulp voor teekenwerk it ff 14,38 w, 74776 23 personen 35903,92 Voor vergoeding van overuren wordt geraamd 250,— voor los personeel memorie voor periodieke verhoogingen 20080 36354,72 Hiervan is bestemd voor den gewonen dienst (zie volgno. 22) 28354,72 en voor den kapitaaldienst (zie volgno.57) 8000, In het hoofdbedrag ad 35903,92 zijn de ziekte-en verlof gelden begrepen, terwijl bij het voor overuren geraamde bedrag rekening is ge houden met extra kosten voor vervanging bij verlof en ziekte. 3 ULAGE II. Staat van Schulden van het Gem.Electriciteitbedrijf te Leeuwarden aan de Gemeente, op 1 Januari 19 4 1 leening Oorspronke lijke bedra gen: Aflossing tot 31 Dec. 1940: Saldi 1 Januari 1941 Aflossing 1941 Saldi 31 December 1941 1911 252392,93 142751,37 109641,56 18318,13 91523,43 1937 4 131883,66 27811,68 104071,98 6952,92 97119,06 1937 56296,82 7343,04 48953,78 2447,68 46506,10 1938 2* 103853,70 11 20770,74 83082,96 10385,37 72697,59 1938 2i 103853,70 20770,74 83082,96 10385,37 72697,59 1938 3 361053,80 18823,46 342230,34 9411,73 332818,61 1009334,61 238271,03 771063,58 57901,20 713162,38

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 176