k 3ijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad' van .Leeuwarden, 19 B ]J L A G E III. Berekening van a Omschrijving Schakelinrichting stadspaneel Kabelnet Transformatoren Transformatorgebouw tjes Transformatorstations en schakelhuisjes Huisaansluitingen Meters en schakel- klokken Gereedschappen Meubilair IJkinricht ing en meetinstrumenten Leidingnet Magazijngebouw c.a. S t raatve r1icht ing Install.Industrie- en Huishoudschool Huistelefinstall In stall.t rans forma- torenloods aandeel adresseer- installm/ponsmach aandeel boekhoud machine Boekwaarde op 1 Januari 1940 2606,28 366843,84 37570.65 37464,96 99100,29 169260,66 83977.66 660,40 nihil 98645 279,20 691,77 144734, 49 nihil 263,18 1077,01 1879,80 Aanschaf- waarde op 1 J anuari 1940 947196,64 3490,43 692697,03 89535,98 58267,10 195519,17 397569,50 159432,64 1377,21 memorie 1782,92 983,90 6843,41 410186,06 memorie 2318,31 2001 01 1879,80 2023884,47 Bedragen, waarover in 1940 moet worden af geschreven 5 5 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 3490,43 674748,48 17948,55 89535,98 58267,10 195519,17 397569,50 159432,64 1377,21 tt 1782,92 983,90 6843,41 410186,06 t? 2318,31 2001,01 Afschrijviü 1940 ^■'lago tot het verslag 'der handelingen van tien Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 in 1940 t» II 1879,80 2023884,47 174, 23616, 4217,3' 178,2' 98,3! 342,1 20509,3 tt 187,9' 101134,7 I" 3000,— I" 5000, Bedragen,waar- me de de aan- schafwaarden behooren te worden ver minderd omdat deze einde40 geheel zijn af- a ge sc.hreVcm: 17948,55 1633,14 Vermoede lijke boek waarde op 1Januari 1941 7756,16 14903,60 i473 28 85 530,18 2004,90 243176 342009,75 35895,85 41299,62 92524,33 154382,19 88034,40 1022,68 nihil 808,16 180,81 549,59 129225,19 nihil 51,55 876,91 1691,82 2828,85 Vermoede lijke aan schaf waarde op 1 Jan. 1941 5490,45 677748,48 90902,84 65267,10 190765,01 402569,50 164529,04 1877,21 memorie 1252,74 985,90 6843,41 415186,06 memorie 313,41 200101 1879,80 44776,53 895591,24 ƒ2026456,79 Bedragen, waarover in 1941 vermoede lijk moet worden af geschreven 5£ 10 10 10 10 10 10 10 10 Vermoedelijke afschrijving m 1941 5490,45 677748,48 90902,84 65267,10 190765,01 402569,50 164529,04 1877,21 memorie 1252,74 985,90 6843,41 415186,06 memorie 315,41 2001,01 1879,80 2828,85 174,52 23721,20 4545,14 1265,34 9558,15 20128,47 16452,90 187,72 nihil 125,27 98,59 542,17 20759,50 nihil 51,55 200,10 187,98 282,88 2026436,79 98040,88 5300 M. 3x16 qmm hoogspanningskabel, welke =1= Extra afschrijving op buiten bedrijf zijn gesteld. tl tl J fschrii vingen over 1941 Vermoedelijke (waardever meerdering 4476,81 1165,3 9775,91 19878,4' 15943,21 137,7; J 231,8; 200,1 3000,— 3000,— I» 5000,— 20000,-- j' 500,— 5000,- 2828,85 2828,85 10 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 177