1 67208,15 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 15 BIJLAGE IV. Overzicht van den stand en de bezittingen van het Reservefonds van het Gemeentelijk Electriciteit- bedrijf te Leeuwarden, op 1 Juni 194 0. Het reservefonds is hjj de Centrale Kas belegd en gevormd, uit de winsten van 1914, plus rente over i1915 1064,35- 1915 t! tt tt 1916 tt 8323,47 1916 i 11 tt 1917 ft 9952,96 1917 it Tt tt 1918 tt 7371,06- 1918 it tt it 1919 tt 5411,21 1919 tt 1 tt tt 1920 tt 17039,79 1920 tt 29508,45 1921 tt 21328,70 100000,-- waarmede is bereikt het bedrag, genoemd in art. 26 van de b'edrijfsverordenin'g. lage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,19 HTJLAGE V. Overzicht van den stand van het Stroomprijsverlagings- en vernieuwingsfonds. 1937, Storting van de winst over 1937 boven 25463.4,,62 1938. 1) Kosten van een gedeelte der 10 kV 50 <pim K.S„ kabel van de ruimte Sumatrastraat tot ruimte Rengerspark, benevens een 10 kV 35 OP31 H.S. kabel van ruimte Sumatrastraat naar ruimte Schilkampen 13953>78 2) Het voor bovengenoemde uitbreidingen be- noodigde hoogspanningsmateriaal 2799»28 3) De vervanging van 1250 klokjes van piek- meters door synehroonmotoren 6250, 4) De vernieuwing van oude telwerken in dubbel-tariefmeters 710,20 5) Een Flader motorspuit E II (600 L.) met zuigslangen en 2i" persaansluitingen 1050, 76466,88 Blijft Storting van de winst over 1938 boven 250000, a.. Hoogspanningskabelnet b. Schakelinrichting stadspaneel cTransformatorgebouwtjes d. Transformatorstations 26341 ,61 10470,23 6327,17 24069,14 Blijft Storting van de winst over 1939 boven 250000, Voor 1.940 zijn de uitgaven uit dit fonds geraamd (zie volgno59 der begrooting) op Storting van de winst over 1940 boven 250000, (zie volgnos 19b en 58a der begrooting) zoodat het saldo op 1 Januari 1941 vermoedelijk zal bedragen 24773,26 51693,62 57567,98 109261,60 1939. Uitbreiding van het H.S.kabelnet mot bijkomende werken, t,.w. 42053,45 57354,96 9940841 45000 54408,41 15184,58 69592,99

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 178