Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden 1 Lasten, hoofdstuk VIII, gewone dienst. Volg- no. 60. 61 62. 63 Omschrijving der lasten van de Gasfabriek 63^ 64. 65. 67. 69. f Transport Huur van de directeurswoning Arends- tuin 41 Evenals in 1940 wordt hiervoor 500,- geraamd. Huur van terreinen Uitgetrokken op een bedrag van 1304,64, welke som ten laste van de gasfabriek komt, voor huur van het ter rein bij de watergasfabriek. Kosten wegens waterverbruik Geraamd naar de resultaten van 1939. Kosten wegens electriciteitverbruik Rekening houdend met de ver duisteringsvoorschriften wordt voor dezen post ca. 10 minder geraamd dan het werkelijk uitgegeven bedrag in 1939. Kosten van verificatie Uitgetrokken tot het hiervoor in 1940 te betalen bedrag. Bezorgloon voor cokes Onder volgno. 7 is geraamd dat ca. 64000 H.L. cokes zullen worden be zorgd, waarvoor, gerekend a 6-| ct. per H.L.4160,- moet worden betaald. Magazijndienst en afval Hiervoor wordt 2166,61 ge raamd; het bedrag betreft uitsluitend arbeidsloon. Verlies op magazijngoederen Geraamd naar hët hiervoor in 1939 werkelijk uitgegeven bedrag. Recognitiën Zie toelichting bij volgno, Gratificaties Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. Afschrijving op leeningen Geraamd specificatie LeeningOorspr bedrag: 4 '37 350,09 2-|'38 880,49 2i'38 880,49 3 '38 3561,57 5672,64 het disagio van geld- volgens onderstaande Saldo Afschr. Saldo 1/1 41 276,33 704,39 704,39 5060,76 287,50 Transporteeren 1941: 31/12' 41 18,44 257,89 88,05 88,05 92,96 616,34 616,34 3282,69 4773,26 Uitgegeven bedrag in - 1959 234976,82 500,-- 1304,64 751,32 2199,60 600,— 3526,74 2014,69 79,77 57,50 nihil 287,50 Geraamd bedrag voor: 1940 233063,44 500,-- 1304,64 630,— 215O,— 246298,58 3025,- 2000-- memorie 57,50 memorie 287,50 243018,08 tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,19 Lasten, hoofdstuk VIII, Gewone dienst. Omschrijving der lasten van de Gas fabriek Uitgegeven bedrag in 12 Transport Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. Zie toelichting bij volgno.70. Evenals de vorige posten, wordt deze post voor memorie uitge trokken. Totaal van het VlIIste hoofdstuk 246298,58 138,63 nihil 399,36 Geraamd bedrag voor: 1940 246836,57 243018,08 memorie memorie memorie 1941 230973,12 memorie memorie memorie 243018,08 230973,12 66. 68. 66. 3375,65 olg- no. 70, 71, 72, Verpleegkosten van personeel wegens opneming in ziekenhuizen of sanatoria Bijdrage aan de gemeente in de kosten van conversie van geldleeningen Uitkeering bij overlijden van personeel

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 187