Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 BULAGE III. Berekening van d e Boekwaarde Aanschaf- Bedragen Omschrijving: 1 op Januari 1940: waarde op 1 Januari 1940: waarover xn 1940 moet worden af— geschreven: Afschrijving 1940: Fabrieksgebouwen c.a. koolgasfabriek 806,54 1646,—- 3 1646,— 49,38 Kantoorgebouw 587 ,'05 5428,82 3 5428,82 Machines en toestellen (koolgasfabriek) 1187,17 3679, 6 3679,— 220,7 Machines en toestellen (watérgasfabriek) 279,56 607,70 6 607,70 Instrumenten 461,87 699,45 5 699,45 Kosten van reparatie en flintcotebehandeling v.c gashouder van 12.000 M3. 11977,18 11977,18 20 ""11977,18 2395,44 Hoofdbuizennet 207789,63 496979,53 1 3 7851,20 489128,33 Dienstleidingen 33012,17 72160,43 1 5 5649,09 66511,34 Gasmeters 34406,03 96162,35 5 96162,35 Muntgasmeters 33893,29 57040,13 5 57040,13 Muntgasleidingen en ornamenten 14013,06 28833,24 5 28833,24 Openbare verlichting 4055,71 12402,31 5 12402,31 Ondergrondsch reservoir voor gasolie 8988,24 8988,24 3 8988,24 Kosten voorziening 1uchtbe s che rming 881,34 881,34 20 881,34 aandeel in adresseer- install.met ponsmachine 1879,80 1879,80 10 1879,80 aandeel boekhoudmachir 10 10 354218,64 799365,52 799365,52 31390,of Bijlage "tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 afschr ij vingen over 1941. Vermoede lijke waar devermeer dering in 1940 Bedragenwaarme- de de aanschaf- waarden moeten worden vermin derd omdat deze einde 1940 geheel zijn afgeschreven Vermoedelijke boekwaarde op 1 Januari 1941 Vermoedelijk' aanschaf- waarde op 1 Januari 1941 Bedragen, waarover in 1941 vermoede lijk moet worden af geschreven Vermoede lijke af schrijving in 1941 757,16 1646,— 3 1646,— 49,38 424,19 11 5428,82 3 5428,82 162,86 966,43 3679,— 6 3679,— 220,74 243,10 607,70 6 607,70 3646 42690 699,45 5 699,45 34,97 9581,74 11977,18 20 11977,18 2395,44 3500,— 7851,20 196537,27 492628,33 1 3 3606,95 489021,38 36,07 14670,64 5649,09 33430,11 70311,34 3 5 3311,77 66999,57 99,35 3349,98 25OO,— 13867,03 32097,91 84795,32 5 84795,32 4239,77 8000,— 2713,33 39041,28 62326,80 5 62326,80 3116,34 2000,— 2176,41 14571,40 28656,83 5 2865683 1432,84 11 200,— 3635,59 12602,31 5 12602,31 630,12 8718,59 8988,24 3 8988,24 269,65 705,07 881,34 20 881,34 176,27 1691,82 1879,80 10 1879,80 187,98 2828,85 2828,85 2828,85 10 2828,85 282,88 22828,85 f 32257,06 345657,41 789937,31 789937,31 31391,74 ft ff tt 162,86 tf ff tf tt ff ft ff tt 36,46 ff ft tf ft 34,97 ^e> J It ft tt ft tt ft ft tt tt 78,51 14673,85 ff ft tt ft tt tl 56,49 3325,57 ff tf tf tf 4808,12 t» tf tf tt 2852,01 ff tt ff tt 1441,66 tl ft tt tt 620,12 tf ft tt tt 269,65 ff ft ff tf 176,2' ti tt tf tt 187,98 ft ff tt i tt tf tt tt tt tt ft ff tt tt tt ft ft 1 1 0 0 CO KA tl ft tt tt ff tt ft ft ft tf ff tt ft tt tt ft tt tl tt tt ft tt tt -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 190