11. lo i 6 -, T 12, fo Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Bijlage III. Berekening van de Oms chri jving Aanschaf- waarde op 1 Januari 1940 Bedragen waa over in 1940 moet worden afgeschreven r-A fschri j- ving bedrag Terreinen Leeuwarden f 12340 L - Wartena TT 20685 40 - - Gebouwen Overijssel- sohestraatweg 1 IT 101001 11 101001. 11 2 2020 ,02 Gebouwen Greunsweg 80 IT 225852 73 225852. 73 2 4517 ,05 Ve rbrandings ov en TT 11515 15 11515. 15 5 575 ,75 Paarden TT 750 i- 750. - 10 75 Tuigen TT 180 - 180, - 10 18 Bollend materiaal TT TT 36535 63 36535, 63 5 1826 ,78 Schepen en pramen TT 5160 - 5160, 5 258 IJzeren bakpramen Tl 3600 17 3600, 17 5 180 ,01 Privaattonnen TT 39693, 37 39693, 37 5 1984 .67 Gereedschappen TT 13020 90 13020, 90 10 1302 ,09 Meubilair 1? 1862 69 1862, 69 5 93 .13 Motorsleepb"Berkel" TT 9175, 78 9175, 78 458 ,79 Auto's TT Tf 97815, 48 11301, 86514, 24) 24) 8 904 6921 .08 .14 Installaties Greuns- weg 80 TT 14484 99 14484, 99 5 724 .25 Transportrijwielen voor den veegdienst TT 1057, 68 1057, 68 20 211 .54 Disagio Leeningen TT - 5415, 48 - 288 .18 f. 594731, 08 567121, 16 22358 .48 e dra gen waaï. ede de aan- -jschaf waarden in 1940 worden verminderd -i- I i i 105 j- 15047 '15 3257 1242 784< 11301 31738 20 70 95 24 24 afschrijvingen over 1941. 7ermoedelij- jvermcedelijke Termoedelijke Bedragen waar Bedrag der af lrp waardever- 1 aanschafwaar- joekwaarde op over in 1941 schrijving in rneerdering jde op 1 Janu- 1 Januari vermoedelijk 1941 in 1940 lari 1941 1941 moet worden afgeschreven bedrag - - i i 12340, 12340, - - i - 1 j 20685, 40 20685, 40 - - j i i 101001 11 83255, 88 101001, 11 2 2020, 02 - - 225852, 73 159832, 62 225852 73 2 4517, 05 "1 - 11515, 15 2878, 90 11515 15 5 575, 75 1 2400 - 3150, - 2590, - 3150 - 10 315, - O O 11 175, - 107, 50 175 - 10 17, 50 1 -, 21488. 48 3943, 41 6251 35) 312, 01) 1 - - -, - 15237 13) 5 761, 85) 1 - 5160, - 1238 75 5160 - 5 258, - 1750, - 5350, 17 3910 09 5350 17 5 267, 51 3600 40036, 17 19020 38 40036 17 5 2001, 81 800 - 12578 20 4595 17 12578 20 10 1257 82 - 1077 74 405 53 1077 74 5 53, 88 1 9175 78 458 77 9175 78 5 458 77 - - 86514 24 45246 96 86514 24 8 6921 14 - - 14484 99 4408 05 14484 99 5 724 25 1057 68 846 14 1057 68 20 211 ,54 - O- - 5127 30 5127. 30 - 288 18 8650 571642 .84 370890 85 543744 74 20962 08 ------- rjr J—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 197