BEQROOTING Inkomsten en Uitgaven Gemeente LEEUWARDEN voor den dienst van 1941. BEVOLKING PER 1 JANUARI 1940, 54973 ZIELEN. VOLGENS DE LAATSTE 10-JAARLIJKSCHE VOLKSTELLING 48548 ZIELEN. Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Provincie FRIESLAND. DER VAN DE

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 1