INKOMSTEN, HOOFDSTUK VHI, 1 en 2, gewone dienst. i Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG E 3 a bp ~o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK VHI. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Geen inkomsten. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. 79 Schoolgelden 18.966,26 20.000,— 19.000,- 80 Vergoeding van het Rijk a. krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet 1920 236.931 b. krachtens art. 196, zevende lid, der Lager- onderwijswet 1920 c. krachtens art. 201, derde lid, der Lager- onderwijswet 1920 235.563,— 237.711,— 236.931,— 81 Bijdragen van andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager onderwijs 127,11 200,— 150,- 82 Verhaal van pensioens- en ziektewetbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 9, 10 en 11) 24.050,94 24.004,33 23.759,06 83 Ontvangst wegens over een vorigen dienst te weinig genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920 1.472,— 4.000,— 4.800,- 84 Restitutie door het Rijk wegens over een vorigen dienst te veel ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers 298,56 memorie memorie 85 Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het handwerk-onderwijs 182,60 200,— 200,— Restitutie door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van teveel betaalde pensioensgedeelten ingevolge art. 158 Pensioenwet 1922 7,84 3 3 Vergoeding door het Rijk van geleden schade wegens legering van militairen in schoolgebouwen 784,10 3 3 Restitutie van te veel betaalde jaarwedden 45,- 3 Transporteeren 281.497,41 286.115,33 1 284.840,06 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 3 Jb OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 1 en 2, gewone dienst. 1941 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 248.830,85 252.449,— 251.685,— 6 664,96 6.985,— 15.481,— 1.964,48 2.700,— 3.124,— 2.569,86 3.060,— 3.213,— 9.377,09 9.430,— 9.519,— 145,92 100,— 150,— 26.439,70 27.327,— 27.768,— 266,02 285,— 285,— 270,— 270,— 270,— 199,03 270,— 230,— 35,44 50,- 50,- 3 memorie memorie 161,03 125,— 125,— 77,28 50,- 50,- 297.001,66 303.101,— 311.950,— HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Geen uitgaven. 350 351 I 352 353 354 355 356 357 358 359 I 360 361 362 363 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Aanschaffing van schoolmeubelen Onderhouden van schoolmeubelen Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften Kosten van advertentiën Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen Kosten van schoolbibliotheken Kosten van de oudercommissies Kosten vallende op het houden van ouder-avonden Bijdragen aan andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager onderwijs Betaling wegens over een vorigen dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager- onderwijswet 1920 Teruggaaf van schoolgelden Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar va- ceerende betrekkingen Transporteeren 39

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 20