BIJLAGE WO. 7. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE WO. 7. Aan den Gemeenteraad. Blijtens zijn hierbij overgelegd schrijven heeft de heer M.O. Meek de benoeming tot tijdelijk wethovder niet aangenomen In verband hiermede geven wij U in overweging andermaal tot de aanwijzing van een tijdelijken wethouder over te gaan. Leeuwarden, 16 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAW BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAW Secretaris. Verzonden 21 Januari 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 210