Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19I4.IBIJLAGE NO. 12. BIJLAGE NO. 12. Aan den Gemeenteraad. In het hierbij overgelegde schrijven verzoekt de heer De Wallewegens zijn aanwijzing tot tijdelijk wethouder, Uwen Raad zijne benoeming tot lid van de Pinanoiëele Commissie in te trekken. Aangezien het inderdaad niet overeenkomstig de bedoeling van de Gemeentewet is, dat, behalve de Voorzitter, leden van het ooilege van Burgemeester en Wethouders deel uit maken eener oommissie van bijstand, geven wij Uwe vergadering in overweging om, met intrekking van de benoeming van den heer IJ. de Walle, tot benoeming van een ander lid der Pinanoiëele Commissie over te gaan. Leeuwarden, 6 Februari I9I4.I. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester, E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 11 Februari 19^4-1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 215