I INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 2 en 3, gewone dienst. 3 o MP "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 2 3. Openbaar vervolgonderwijs. Geen inkomsten. 281.497,41 281.497,41 387.371,35 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 286.115 33 286.115,33 388.324,60 thans voorgedragen. 284.840,06 284.840,06 395.300,64 MP "o 364 365 366 367 368 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 2 en 3, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mers 236 tot en met 245) Betaling aan het Rijk wegens over een vorigen dienst te weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 2 komende Aflossing van geldleeningen, ten laste van Hoofdstuk VIII, 2 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 2 van den kapitaaldienst Kosten in verband met de legering van militairen in schoolgebouwen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 2 3. Openbaar vervolgonderwijs. Geen uitgaven. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 40 41 297.001,66 30.555,05 24.882,90 31.873,97 1.357,50 1.700,27 387.371,35 281.497,41 105.873,94 303.101,— 28.239,93 memorie 23.784,20 31.873,97 1.325,50 388.324,60 286.115,33 102.209,2.7 thans voorgedragen. 311.950,— 27.459,68 22.684,49 31.873,97 1.332,50 395.300,64 284.840,06 110.460,58

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 21