INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 5, gewone dienst. 0 S 1 3 3 ba "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. 94 Schoolgelden 95 Vergoeding van het Rijk ingevolge art. 71 der Lager- onderwijswet 1920 96 Ontvangst van over een vorigen dienst te weinig ge noten vergoeding van het Rijk krachtens art.71derL.O.-wet 1920 97 Bijdragen van andere gemeenten en particulieren in zake het openbaar buitengewoon lager onderwijs 98 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer 13) 99 Bijdrage van d;n volgenden dienst in de kosten van werken Vergoeding door het Rijk van geleden schade wegens legering van militairen in het schoolgebouw Restitutie van te veel betaalde jaarwedden onderwijzers Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VHI 5 357,69 22.116,— 132,87 291,13 2.222,83 91,16 1,50 25.213,18 35.355,51 350,— 23.760,— 200,— 400,— 2.175,82 26.885,82 35.546,34 350,- 23.953,- 200,- 300,- 2.337,92 396,- li 27.536,92 37.117,81 44 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 5, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Jaarwedden en wedden van onderwijzers Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Aanschaffen van schoolmeubelen Onderhouden van schoolmeubelen Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vaceerende betrekkingen Teruggaaf van schoolgelden Kosten van het plaatsen van advertentiën Kosten van het onderwijs aan spraakgebrekkige kin deren Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 5 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 5 komende Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken Kosten in verband met de legering van militairen in het schoolgebouw Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, §5 45 22.705,80 1.203,— 3 222,— 541,79 2 232,29 36,65 4,56 17,10 539,— 3.335,72 2.181,80 2.244,64 91,16 35.355,51 25.213,18 10.142,33 23.960,— 744,— memorie 144,— 550,— 1.996,— 15,- 10,- 10,- 539,— 3.230,45 2.103,2.5 2.244,64 35.546,34 26.885,82 8.660,52 24.153,— 1.066,— memorie 145,— 570,— 2.337,— 15,— 20,— 20,— 539,— 3.465,50 2.024,67 2.244,64 528,— 37.117,81 27.536,92 9.580,89

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 23