Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1. BIJLAGE NO. 35» BIJLAGE NO. 35. Aan den Gemeenteraad. In verband met het aan mevrouw D.W.H. de Liefde-Engel- kes, leerares aan de middelbare school en hoogere burgerschool voor meisjes, verleende verlof tot afwezigheid wegens ziekte is het wen3chelijk in het door haar gegeven onderwijs te voor zien. Wij geven U derhalve, na verhoor van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en onder overlegging van de stukken, in overweging te besluiten voor den duur der ongesteldheid van mevr, de Liefde-Engelkes te benoemen tot leerares In de wiskun de aan de middelbare school en hoogere burgerschool voor meis jes mevrouw J.G.H. DE MAAR-NYSSEN, alhier. Leeuwarden, 13 Maart 19I4-I Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 2i+ Maart 19^4-1»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 244