I Biilage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19lil o BIJLAGE NO. 3° van Leeuwarden, 191+1 BIJLAGE NO. 360 Aan den Gemeenteraad, Ter voorziening in de vacature van onderwijzer aan ge meenteschool noolj- (school voor uitgebreid lager Gnderwijs) ontstaan door het overlijden van den heer O.Sipma, bieden wij U, na gepleegd overleg met den Inspecteur van het lager onder wijs en na ingewonnen bericht van het hoofd der school, de na volgende voordracht aan: 1. P.N. BOOMSMA, onderwijzer te Harlingen; 2o CSNAKENBORG, onderwijzer te Leeuwarden; 3. J.Ho VAN NEERBOS, onderwijzer te Nijmegen- Onder overlegging van de stukken geven wij IJ in overweging tot een benoeming over te gaan» Leeuwarden, 13 Maart 191+1» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN EEIJMA Burgemeester, E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 2I4. Maart 191+1»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 245