Biilaee tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+I0 BIJLAGE NO. 1+0. BIJLAGE NO. IqOo Aan dan Gemeenteraad.) Ter voorziening in de vacature van hoofd van gemeente school no,15a, ontstaan door do overplaatsing van den heer A,Hoosma als hoofd naar gemeenteschool nod, hebben wij de eer U, in overeens temming met den Inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Leeuwarden, de navolgende voor dracht aan te bieden: lo R.J.SIPKENS, onderwijzer aan gemeenteschool no.ll+a, al hier; 2. D. SIXMA, onderwijzer aan gemeenteschool nod, alhier; 3. TH.SCHAAFSMA, onderwijzer aan gemeenteschool no.2, al hier Onder overlegging van het rapport van den Inspecteurvoor noemd, en van verdere stukken geven wij U in overweging tot een benoeming over te gaan» Leeuwarden, 27 Maart 191+1 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. 35, SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 28 Maart 191+1-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 249