AFDEEL1NG I. GEWONE DIENST. AFDEELING II. KAPITAALDIENS T. HOOFDSTUK I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IX 1 2 X XI XII XIII XIV XV XVI Bladz. Vroegere diensten 6 Algemeen beheer6 Openbare veiligheid22 Volksgezondheid26 Volkshuisvesting30 Openbare werken32 Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd 36 Onderwijs, kunsten en wetenschappen38 Lager huisonderwijs 38 Openbaar gewoon lager onderwijs 38 Openbaar vervolgonderwijs 40 Openbaar uitgebreid lager onderwijs42 Openbaar buitengewoon lager onderwijs44 Openbaar voorbereidend lager onderwijs 46 Bijzonder gewoon lager onderwijs48 Bijzonder vervolgonderwijs50 Bijzonder uitgebreid lager onderwijs 50 Bijzonder buitengewoon lager onderwijs52 Bijzonder voorbereidend lager onderwijs 54 Lager onderwijs, niet vallende onder de 1 t/m 11 54 Middelbaar onderwijs56 Hooger onderwijs58 Nijverheidsonderwijs 60 Onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder de 1 t/m 15 Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen Ondersteuning aan behoeftigen Ondersteuning aan werkloozen Landbouw Handel en nijverheid Belastingen Bedrijven Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Gasfabriek Reinigingsbedrijf Gemeentewerken Bank van leening Openbaar slachthuis Kasvoorzieningen Overige inkomsten en uitgaven Onvoorziene uitgaven 2 Bladz. HOOFDSTUK I 90 II 92 III 92 IV 92 v 94 VI 96 VII Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd 98 VIII Onderwijs, kunsten en wetenschappen 100 1 100 2 Openbaar gewoon lager onderwijs 100 3 Openbaar vervolgonderwijs 100 4 Openbaar uitgebreid lager onderwijs 100 5 Openbaar buitengewoon lager onderwijs 100 6 Openbaar voorbereidend lager onderwijs 100 7 Bijzonder gewoon lager onderwijs 102 8 Bijzonder vervolgonderwijs 102 9 Bijzonder uitgebreid lager onderwijs 102 10 Bijzonder buitengewoon lager onderwijs 102 11 Bijzonder voorbereidend lager onderwijs 104 12 Lager onderwijs, niet vallende onder de 1 t/m 11 104 13 104 14 104 15 104 16 Onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder 104 IX Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen 106 1 Ondersteuning aan behoeftigen 106 2 Ondersteuning aan werkloozen 106 x 106 XI 106 XII 106 XIII 106 1 106 2 108 3 108 4 108 5 108 6 108 7 110 8 110 XIV 110 XV Overige inkomsten en uitgaven 110 XVI 112 118 Staat van de schulden aangegaan bij wijze van annuïteit 120 Staat van de schulden (uitgezonderd de schulden, bij wijze van annuïteit aangegaan) 122 Staat van door de gemeente gewaarborgde geldleeningen 129 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 2