1 ■a I? Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE N0.107. BIJLAGE HO. 107. Aan den Gemeenteraad. Wij hebben de eer U hieronder een voordracht aan te bie den voor de benoeming van tijdelijk onderwijzend personeel aan de Middelbare Avondhandelsschool voor het schooljaar 1941/1942, te weten a. voor leeraar in de Engelsche taal E.G. SCHAAPMAN, tijdelijk leeraar aan de Middelbare Technische School, alhier; b. voor leeraar in Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht J. VAN KUIK, onderwijzer aan gemeenteschool no. 4 (U.L.O.), al hier, beiden thans reeds als zoodanig werkzaam. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U in overweging tot deze benoemingen over te gaan. Leeuwarden, 14 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 19 Augustus 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 323