Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO.116, alsian op een nader aan te wijzen plaats op haar terrein, ter plaatse, gedeponeerd; 3. het terrein wordt zooveel mogelijk in overeenstemming met den bestaanden toestand opgeleverd; 4. alle op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen ten lafste van de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden, 21 Augistus 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE 1.-Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 22 Augustus 1941 625.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 338