5,- INKOMSTEN, HOOFDSTUK X, gewone dienst. 68 UITGAVEN, HOOFDSTUK X, gewone dienst. 1941. c bp OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 519 HOOFDSTUK X. Landbouw. Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandsche Heide-maatschappij 5,- Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk X 69 5- 5,— 5- 5,50 5,- 5,50 5,50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 35