INKOMSTEN, HOOFDSTUK XH, gewone dienst. 3 3 bp "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 170 171 HOOFDSTUK XH. Belastingen. Uitkeering van het Rijk wegens hoofdsom der grond belasting op de gebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar ƒ58.800. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie Uitkeering van het Rijk wegens hoofdsom der grond belasting op de ongebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 4.200. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 80 opcenten op de hoofdsom der belasting op de ge bouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 134.400. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 20 opcenten op de hoofdsom der belasting op de on gebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 1.600. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie Uitkeering van het rijk wegens 20 der hoofdsom van de personeele belasting naar den eersten, tweeden en derden grondslag: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 42.600. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie Uitkeering van het rijk wegens hoofdsom der perso neele belasting naar den vierden tot en met den zevenden grondslag a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 2.900. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 150220 opcenten op de hoofdsom der personeele be lasting a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar ƒ425.000. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie Uitkeering van het Rijk wegens 15 opcenten op de hoofdsom der winstbelasting 38 opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting: a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende be lastingjaar ƒ31.450. b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende belastingjaar- 5.550. 75 opcenten op de hoofdsom der gemeentefonds belasting: a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende be lastingjaar ƒ264.000. b. betreffende het in het dienstjaar ein digende belastingjaar- 133.334. Transporteeren 58.894,11 4.306,45 134.472,37 1.722,58 43.139,38 16.852,61 452.118,54 32.488,57 38.748,61 393.013,38 1.175.756,60 4.200,— 132.000,- 1.600,— 43.000,— 15.800,— 452.000,- 40.000,- 37.000,— 396.666,- 1.180.266,- 58.000,— 58.800,- 72 UITGAVEN, HOOFDSTUK XII, gewone dienst. 1941. l "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. HOOFDSTUK XII. Belastingen. 533 Kosten van toezicht op en invordering van plaatselijke belastingen 534 Teruggaaf van belasting 535 Teruggaaf van te veel bij voorschot ontvangen belasting opbrengsten 536 Belooning der schatters en herschatters van de huur waarden der lokaliteiten, waarvoor vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein is verleend 537 Aandeel van het Rijk in het hotelvergunnings- en verlofs- recht 538 Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Transporteeren 73 2.945,99 378,22 348,— 621,87 411,08 4.705,16 3.590,— 525,— memorie 360,— 650,— 411,07 5.536,07

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 37