a a INKOMSTEN, HOOFDSTUK XHI, 7 en 8, gewone dienst. <u 3 a "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 7. Bank van leening. Geen inkomsten. 8. Openbaar slachthuis. 189 Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente5.812.42 b. aflossing- 12.310.61 c. annuïteiten - d. retributie - e. batig saldo- 2.414.90 kosten van verzekering, pensionneering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 12)- 3.938.25 g. andere grondslagen- Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 8 82 46.120,18 46.120.18 20.956.19 25.163,99 35.423,96 24.476,18 35.423,96 17.713,21 24.476,18 17.500,87 17.710,75 6.975,31 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 7 en 8, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 7. Bank van leening. Geen uitgaven. 8. Openbaar slachthuis. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 8 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 8 komende Bijdrage aan Hoofdstuk II van den gewonen dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 8 3.904,65 4.790,72 9.260,82 3.000,— 20.956,19 46.120,18 3.904,64 4.547,75 9.260,82 17.713,21 35.423,96 3.938,25 4.301,80 9.260,82 17.500,87 24.476,18 83

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 42